Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Παν. Κύπρου σε συνεργασία με το Imperial College London

Ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) προσφέρει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2019, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.
 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London, με σημαντική ερευνητική συνεισφορά στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Τα μαθήματα θα προσφέρονται από καθηγητές και των δύο ιδρυμάτων. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 6 εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης και αντιστοιχεί σε 92 ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
 
Το πρωτοπόρο αυτό Πρόγραμμα, το οποίο είναι μοναδικό στο αντικείμενό του, ξεχωρίζει για το διεπιστημονικό του χαρακτήρα και έχει στόχο τη διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies) με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Παραδείγματα των υποδομών αυτών αποτελούν τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. Επιπρόσθετα, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για απόφοιτους με πτυχίο (BSc) από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε εταιρίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος ή για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα.
 
Οι αιτήσεις εισδοχής στο Πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει και μπορούν να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι στις 3 Απριλίου 2019 (12 το μεσημέρι).
 
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/en/admissions/postgraduate-programmesplaces  
 
Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας είναι €6.500. Αριθμός υποτροφιών θα προσφερθούν σε φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα στο τηλ.: 22893459/60 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: msccis@ucy.ac.cy.
 
* Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).