Αναμένοντας τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων όλοι οι υποψήφιοι και οι οικογένειες τους βρίσκονται σε αναμονή για την έκδοση των Βαθμών Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ  Κύπρου και ακολούθως του Βαθμού Κατάταξης για τα ΑΕΙ Ελλάδας. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων καλό θα ήταν για κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στα δημόσια ΑΑΕΙ Ελλάδας να μελετήσει με προσοχή τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε Σχολή, να επιλέξει τις προτιμήσεις του και να ετοιμάσει την κατάταξη με την οποία θα τις καταγράψει στο Μηχανογραφικό Δελτίο Ιουλίου.

Τα στάδια έκδοσης αποτελεσμάτων για τους υποψηφίους

Κατά το αρχικό στάδιο οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων μαθητών στο κάθε εξεταζόμενο Μάθημα Πρόσβασης και Απόλυσης δημοσιοποιούνται, χωρίς στατιστική επεξεργασία, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ και  παραδίδονται στις Διευθύνσεις των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για την έκδοση των τελικών βαθμολογιών έτους σε κάθε μάθημα και το Απολυτήριο των τελειόφοιτων μαθητών.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, για όσους υποψήφιους διεκδικούν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, οι βαθμολογίες θα περάσουν από στατιστική επεξεργασία για να μπορέσουν να είναι συγκρίσιμες και θα εκδοθούν νέες σταθμισμένες βαθμολογίες για κάθε μάθημα (Βαθμοί Πρόσβασης). Αυτές, λοιπόν, οι σταθμισμένες βαθμολογίες θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση των τελικών Βαθμών Πρόσβασης για τα διάφορα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία είχε δηλώσει κάθε υποψήφιος/α στο Μηχανογραφικό του περασμένου Μαρτίου.

Με βάση αυτές, λοιπόν τις στατιστικά επεξεργασμένες βαθμολογίες και την έκδοση των Βαθμών Πρόσβασης θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης και η διεκδίκηση θέσης στους διάφορους Κλάδους Σπουδών των Κρατικών Πανεπιστημίων της Κύπρου και των στρατιωτικών σχολών της Ελλάδας.

Μετά την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Κατάταξης και της κατανομής των θέσεων στα Κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βρει και να μελετήσει με προσοχή τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ και των δύο Πανεπιστημίων που θα ακολουθήσουν. Στις ανακοινώσεις θα υπάρχουν σειρά οδηγιών και πληροφορίες για:
    
  • Τη διαδικασία κράτησης της θέσης για όσους υποψηφίους έχουν εξασφαλίσει θέση κατά την Α΄ κατανομή,
  • Τη διεκδίκηση θέσης σε μια από τις επόμενες κατανομές που θα ακολουθήσουν καθώς, σε αντίθεση με τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας όπου η κατανομή γίνεται μία και μόνο φορά για κάθε έτος εισαγωγής, στην Κύπρο το κάθε ένα από τα 2 Πανεπιστήμια προβαίνει σε 2η και πιθανώς και σε 3η κατανομή των αδιάθετων θέσεων σπουδών, και
  • Τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για όσους υποψήφιους εμπίπτουν σε μία από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως π.χ. παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια, υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια, Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων κ.α.
Η διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων για τη χρονιά θα ολοκληρωθεί με το τρίτο στάδιο το οποίο θα ανακοινωθεί κατά τον μήνα Ιούλιο. Ένα 3ο στάδιο όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις της συγκεκριμένης χρονιάς θα καλεστούν μέσω ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Εξετάσεων να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Η αίτηση αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και η διάθεση των θέσεων στις σχολές προτίμησεις θα γίνει με βάση το Βαθμό Κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος θα εκδοθεί για το Επιστημονικό Πεδίο που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι.

Μέχρι λοιπόν την έκδοση των αποτελεσμάτων καλό θα ήταν για κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στα δημόσια ΑΑΕΙ Ελλάδας να μελετήσει με προσοχή τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε Σχολή και να επιλέξει τις προτιμήσεις του και να ετοιμάσει την κατάταξη με την οποία θα τις καταγράψει στο Μηχανογραφικό Δελτίο Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι από φέτος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής σχολών από ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο θα έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Κατάταξης. Για αυτό ακριβώς το λόγο οι φετινές απαιτήσεις για πιο ενδελεχή έρευνα και επιλογή είναι ψηλότερες.

Η σημασία της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δελτίο

Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε κάθε υποψήφιο/α ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι το τελικό και το πιο σημαντικό βήμα για τη διεκδίκηση θέσης εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή, οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές.

Τι θα πρέπει να προσέξει κάθε υποψήφιος/α:
    
  • Να ιεραρχήσει σωστά τα τμήματα σπουδών της επιλογής του/της καθώς η κατανομή θέσεων στο σύστημα λαμβάνει υπόψη ιεραρχικά τις επιλογές κατανέμοντας συγκριτικά μία και μόνο θέση ξεκινώντας τη διερεύνηση από την 1η επιλογή κάθε υποψηφίου και συνεχίζοντας προς τα κάτω μέχρι την κατανομή θέσης στον υποψήφιο/α ή μέχρι να εξαντληθεί ο ατομικός κατάλογος της κάθε αίτησης.
  • Η ιεράρχηση θα πρέπει να ολοκληρώνει τις επιλογές για κάθε αντικείμενο (καταγραφή όλων των επιλογών που υπάρχουν σε διαφορετικά Πανεπιστήμια) πριν την επιλογή άλλου/ων αντικειμένου/ων σπουδών καθώς το αντικείμενο καθορίζει και τη μετέπειτα μας επαγγελματική πορεία. Η επιλογή διαφόρων αντικειμένων και η ιεράρχηση τους με βάση π.χ. την πόλη φοίτησης δεν αποτελεί σωστό κριτήριο.
  • Να κάνει σωστές επιλογές τμημάτων και επιστημονικών πεδίων (Ε.Π.). Αν π.χ. υπάρχει δυνατότητα επιλογής Σχολών από πέραν του ενός Ε.Π ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά το σύνολο των επιλογών και να επιλέξει τις πιο σημαντικές σχολές για τον/την ίδιο/α από ΕΝΑ Ε.Π. Με βάση λοιπόν τις προτεραιότητες που θα θέσει ως προς το ποιος συνδυασμός τμημάτων τον/την ενδιαφέρουν περισσότερο θα πρέπει να επιλέξει εκείνο το Ε.Π. το οποίο καλύπτει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει θέσει. Θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ότι ο Βαθμός Κατάταξης που θα εξασφαλίσει για το Μηχανογραφικό Ελλάδας θα αποτελείται από το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης τα οποία βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
  • Να αποφύγει πιθανά λάθη λόγω ελλιπών πληροφοριών ή παραπλάνησης από τις περσινές ή τις αναμενόμενες φετινές βάσεις. Η σειρά προτεραιότητας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την εντύπωση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος συγκρίνοντας με Βαθμολογίες και κατανομές θέσεων προηγούμενων ετών καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα μικρών ή/και μεγαλύτερων αλλαγών στα συγκριτικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα τώρα όπου τα δεδομένα όσο αφορά τη δυνατότητα επιλογής από διαφορετικά Ε.Π. έχει μειωθεί και άρα οι επιλογές σχολών επηρεάζονται.
  • Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι σχολές που θα επιλέξει να ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα προσωπικά του/της ενδιαφέροντα τόσο για τις σπουδές και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει όσο και για το ίδρυμα ή την πόλη όπου επιθυμεί να σπουδάσει. Επιβάλλεται επίσης να μελετήσει τα μαθήματα με ειδικό βάρος διδασκαλίας του Κλάδου Σπουδών καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο επίπεδο δυσκολίας τους. Ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Πρόσβασης τα οποία εξετάζονται για εισδοχή σε μια Σχολή Σπουδών η ίδια η Σχολή πιθανό να περιλαμβάνει σειρά επιπρόσθετων μαθημάτων στο πρόγραμμα της για τα οποία απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο προηγούμενης γνώσης και προετοιμασίας των νέων φοιτητών.
  • Η επιλογή σχολών που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ή που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους και τα πραγματικά ενδιαφέροντα ενός υποψηφίου δεν εξυπηρετεί και δεν ενδείκνυται να γίνεται. Στην περίπτωση δε που κάποια από τις επιλογές αυτές επιλεγεί και στην πορεία ο/η υποψήφιος/α εξασφαλίσει θέση σε αυτή, τότε, τα διλήμματα θα είναι μεγάλα για αποδοχή ή απόρριψη της. Επιπλέον υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εγκατάλειψης της φοίτησης ή αποτυχίας στην εξέλιξη λόγω ακριβώς της μη ύπαρξης κινήτρου και ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της επιλογής.
Αξίζει τον κόπο, λοιπόν, για κάθε υποψήφιο/α να επεξεργαστεί τα δεδομένα και τις επιλογές που του/της προσφέρονται στο μηχανογραφικό πριν παρθεί η οριστική απόφαση, γιατί σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση θα καθορίσει και την μετέπειτα πορεία και επιτυχία του/της. Άλλωστε στόχος και κλειδί για την επιτυχία αποτελεί η επιλογή/ες που συνάδουν με τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου/ας καθώς η ενασχόληση με αυτά θα αποτελέσει και το κίνητρο για την μεγάλη και συνεχή προσπάθεια που απαιτείται.

Κλειδί επιτυχίας η έγκαιρη και διεξοδική προετοιμασία

Για την έγκαιρη προετοιμασία κατάθεσης του Μηχανογραφικού Σχολών ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021, κάθε υποψήφιος/α, θα πρέπει να προβεί σε μια διεξοδική προεργασία και γενικά να έχει κατασταλάξει ως προς τις ακαδημαϊκές επιλογές του/της.

Το eschoolcounselor προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από την ενότητα των μαθημάτων πρόσβασης των 6 Κατευθύνσεων Λυκείου. Επιλέγοντας, λοιπόν, την κατεύθυνση σας και τα μαθήματα πρόσβασης που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να εντοπίσετε τα πλαίσια πρόσβασης που συσχετίζονται με τις επιλογές αυτές και τα οποία σας δίνουν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα τμήματα σπουδών που περιλαμβάνουν. Μέσα από την ιστοσελίδα μπορείτε να επισκεφτείτε τα τμήματα σπουδών και να μελετήσετε τις σημαντικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν.

www.eschoolcounselor.com (Ενότητα για μαθητές Λυκείου επιλέγοντας την κατεύθυνση που αντιστοιχεί στην ειδικότητα φοίτησης του υποψηφίου και ακολούθως τα Μαθήματα Πρόσβασης του υποψηφίου – Στην ενότητα FAQ βρείτε πολύ χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και το μηχανογραφικό των ΑΑΕΙ Ελλάδας).

Το Μηχανογραφικό Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι οι μόνες επιλογές σπουδών

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, εν κατακλείδι, ότι οι Σχολές Σπουδών των Δημόσιων ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας δεν αποτελούν τις μόνες επιλογές για τα άτομα που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στο Πανεπιστήμιο. Στην ενότητα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» του www.eschoolcounselor.com  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ταξινομημένα σε επιστημονικές ομάδες όλα τα πιστοποιημένα, από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρονται στην Κύπρο. Δεδομένου μάλιστα των ιδιαιτεροτήτων της εποχής μας, όλα τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουν ευκαιρίες για απόκτηση σημαντικών γνώσεων και εξειδίκευσης στο αντικείμενο της επιλογής του/της κάθε υποψηφίου/ας χωρίς την αβεβαιότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας ή ερωτηματικών στην αναγνώριση και πιστοποίηση των πτυχίων που αποκτούνται από άλλες επιλογές.

Κώστας Ιερείδης, Σχολικός Σύμβουλος