Τα Πανεπιστήμια

Δέσμευση στην αριστεία στην εκπαίδευση


Η Κύπρος επενδύει περισσότερο από το 7% του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση-το τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Δανία και τη Σουηδία.


Τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις περιοχές, από την επιστήμη και την τεχνολογία, στην μηχανική, ιατρική, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις τέχνες. Με το 1/3 περίπου εκ των 30000 φοιτητών που εγγράφονται σήμερα στα πανεπιστήμια να είναι ξένοι υπήκοοι, η Κύπρος εξελίσσεται ραγδαία σε ένα «εκπαιδευτικό προορισμό». Η ικανότητα να σπουδάσετε στα Αγγλικά, σας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία
σε χαμηλότερο κόστος, ενώ η ζωή σε ένα ασφαλές ελκυστικό και διεργετικό περιβάλλον, φέρνει όλο και περισσότερους διεθνείς φοιτητές στο νησί.

Εγκαταστάσεις

Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια και κολέγια έχουν τις δικές τους φοιτητικές εστίες κατοικίας, με χώρους που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έρευνα

Διάφορα ιδρύματα στην Κύπρο προσφέρουν ερευνητικές θέσεις σε μια σειρά ακαδημαϊκών προσπαθειών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πανεπιστήμια

Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στεγάζει ένα σύνολο δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων καθώς και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατατάξεις

Ανατρέξτε στις τελευταίες διεθνείς βαθμολογίες και κατατάξεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ