Αναμένοντας τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2022

Γραφικό συσχέτισης Επιστημονικών Πεδίων σχολών ΑΕΙ Ελλάδας με τα Πλαίσια Πρόσβασης Κύπρου και τα αντικείμενα σπουδών των ΑΕΙ: Επιστημονικα-Πεδια-Ελλαδας-(1).jpg

Ενέργειες των υποψηφίων για διεκδίκηση θέση στα ΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας κατά την περίοδο Ιουλίου 2022

Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Βαθμών Πρόσβασης για τις Δημόσιες Σχολές ΑΕΙ Κύπρου (Μηχανογραφικό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης Κύπρου - ΠΕΠ) όλοι οι υποψήφιοι και οι οικογένειες τους βρίσκονται σε αναμονή για την έκδοση των Βαθμών Πρόσβασης για τα ΑΑΕΙ  Κύπρου και ακολούθως του Βαθμού Κατάταξης για τα ΑΕΙ Ελλάδας. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων για τα ΑΕΙ Ελλάδας καλό θα ήταν για κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στις Δημόσιες σχολές Ελλάδας να μελετήσει με προσοχή τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε Σχολή, να επιλέξει τις προτιμήσεις του και να ετοιμάσει την κατάταξη με την οποία θα τις καταγράψει στο Μηχανογραφικό Δελτίο Ιουλίου 2022 το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί γύρω στις 22 του παρόντος μήνα.

Τα στάδια έκδοσης αποτελεσμάτων για τους υποψηφίους

Από την φετινή χρονιά 2022, κατά το πρώτο στάδιο της έκδοσης των Βαθμολογιών των ΠΕΠ, για όσους υποψήφιους διεκδικούν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, οι βαθμολογίες πέρασαν από στατιστική επεξεργασία για να είναι συγκρίσιμες και έχουν εκδοθεί σταθμισμένες βαθμολογίες για κάθε μάθημα (Βαθμοί Πρόσβασης Κύπρου). Αυτές, λοιπόν, οι σταθμισμένες βαθμολογίες θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση των τελικών Βαθμών Πρόσβασης για τα διάφορα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία είχε δηλώσει κάθε υποψήφιος/α στο Μηχανογραφικό Κύπρου του περασμένου Μαρτίου 2022.

Με βάση αυτές, λοιπόν τις στατιστικά επεξεργασμένες βαθμολογίες και την έκδοση των Βαθμών Πρόσβασης Κύπρου θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης και η διεκδίκηση θέσης στις Σχολές Σπουδών των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των στρατιωτικών σχολών της Ελλάδας.

Μετά την ανακοίνωση της πρώτης σειράς Αποτελεσμάτων Κατάταξης και της κατανομής των θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βρει και να μελετήσει με προσοχή τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ και των δύο Πανεπιστημίων που θα ακολουθήσουν. Στις ανακοινώσεις θα υπάρχουν σειρά οδηγιών και πληροφορίες για:
  • Τη διαδικασία κράτησης της θέσης για όσους υποψηφίους έχουν εξασφαλίσει θέση κατά την Α΄ κατανομή,
  • Τη διεκδίκηση θέσης σε μια από τις επόμενες κατανομές που θα ακολουθήσουν. Σε αντίθεση με τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, όπου η κατανομή γίνεται μία και μόνο φορά για κάθε έτος εισαγωγής, στην Κύπρο το κάθε ένα από τα 2 Δημόσια Πανεπιστήμια προβαίνει σε 2η και πιθανώς και σε 3η κατανομή των αδιάθετων θέσεων σπουδών, και
  • Τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για όσους υποψήφιους εμπίπτουν σε μία από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως π.χ. παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια, υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια, Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων κ.α.
Η διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων για τη χρονιά 2022 θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο στάδιο το οποίο το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στην Τρίτη εβδομάδα Ιουλίου. Στο στάδιο αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταγράψει στο Μηχανογραφικό Μαρτίου 2022 την επιθυμία για διεκδίκησης θέσης στα ΑΕΙ Ελλάδας και έχουν ταυτόχρονα εξασφαλίσει έγκυρη βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) του 2022 θα καλεστούν, μέσω ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Εξετάσεων, να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Η αίτηση αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και η διεκδίκηση των θέσεων στις σχολές προτίμησης θα γίνει με βάση το Βαθμό Κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος θα εκδοθεί για το Επιστημονικό Πεδίο που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι.

Μέχρι λοιπόν την έκδοση των αποτελεσμάτων καλό θα ήταν για κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στα δημόσια ΑΑΕΙ Ελλάδας να μελετήσει με προσοχή τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε Σχολή, να επιλέξει τις σχολές προτιμήσεις του και να ετοιμάσει την κατάταξη με την οποία θα τις υποβάλει στο ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής σχολών από ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο θα έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Κατάταξης. Για αυτό ακριβώς το λόγο οι απαιτήσεις για πιο ενδελεχή έρευνα και επιλογή είναι περισσότερες.

Η σημασία της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δελτίο

Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε κάθε υποψήφιο/α ότι τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων Μαρτίου και Ιουλίου αποτελούν τις μόνες επίσημες βάσεις καταγραφής των επιθυμιών κάθε υποψηφίου για τη διεκδίκηση θέσης εισαγωγής στα Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή, οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές και πιθανώς χαμένες ευκαιρίες για τους νέους μας. Ως εκ τούτου η σωστή προετοιμασία και μελέτη των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί την μόνη οδό για αποφυγή λαθών που δεν μπορούν στην πορεία να διορθωθούν με άλλο τρόπο.

Τι θα πρέπει να προσέξει κάθε υποψήφιος/α:
  • Να ιεραρχήσει σωστά τα τμήματα σπουδών της επιλογής του/της καθώς η κατανομή θέσεων στο σύστημα λαμβάνει υπόψη ιεραρχικά τις επιλογές κατανέμοντας συγκριτικά μία και μόνο θέση ξεκινώντας τη διερεύνηση από την 1η επιλογή κάθε υποψηφίου και συνεχίζοντας προς τα κάτω μέχρι την κατανομή θέσης στον υποψήφιο/α ή μέχρι να εξαντληθεί ο ατομικός κατάλογος της κάθε αίτησης.
  • Η ιεράρχηση θα πρέπει να ολοκληρώνει τις επιλογές για κάθε αντικείμενο (καταγραφή όλων των επιλογών που υπάρχουν σε διαφορετικά Πανεπιστήμια) πριν την επιλογή άλλου/ων αντικειμένου/ων σπουδών καθώς το αντικείμενο καθορίζει και τη μετέπειτα μας επαγγελματική πορεία. Η επιλογή διαφόρων αντικειμένων και η ιεράρχηση τους με βάση π.χ. την πόλη φοίτησης δεν αποτελεί σωστό κριτήριο.
  • Να κάνει σωστές επιλογές τμημάτων και επιστημονικού πεδίου (Ε.Π.). Αν π.χ. υπάρχει δυνατότητα επιλογής Σχολών από πέραν του ενός Ε.Π ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά το σύνολο των επιλογών και να επιλέξει τις πιο σημαντικές σχολές για τον/την ίδιο/α από το ΕΝΑ Ε.Π. που θα προσφέρει στο σύνολο το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνδιασμό σχολών σπουδών για τον/την υποψήφιο/α. Με βάση λοιπόν τις προτεραιότητες που θα θέσει ως προς το ποιος συνδυασμός τμημάτων τον/την ενδιαφέρουν περισσότερο θα πρέπει να επιλέξει εκείνο το Ε.Π. το οποίο καλύπτει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει θέσει. Θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ότι ο Βαθμός Κατάταξης που θα εξασφαλίσει για το Μηχανογραφικό Ελλάδας θα αποτελείται από το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης τα οποία βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
  • Να αποφύγει πιθανά λάθη λόγω ελλιπών πληροφοριών ή παραπλάνησης από τις περσινές ή τις αναμενόμενες φετινές βάσεις. Η σειρά προτεραιότητας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την εντύπωση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος συγκρίνοντας με Βαθμολογίες και κατανομές θέσεων προηγούμενων ετών καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα μικρών ή/και μεγαλύτερων αλλαγών στα συγκριτικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα τώρα όπου τα δεδομένα όσο αφορά τη δυνατότητα επιλογής από διαφορετικά Ε.Π. έχει μειωθεί και άρα οι επιλογές σχολών επηρεάζονται.
  • Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι σχολές που θα επιλέξει να ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα προσωπικά του/της ενδιαφέροντα τόσο για τις σπουδές και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει όσο και για το ίδρυμα ή την πόλη όπου επιθυμεί να σπουδάσει. Επιβάλλεται επίσης να μελετήσει τα μαθήματα με ειδικό βάρος διδασκαλίας του Κλάδου Σπουδών καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο επίπεδο δυσκολίας τους. Ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Πρόσβασης τα οποία εξετάζονται για εισδοχή σε μια Σχολή Σπουδών η ίδια η Σχολή πιθανό να περιλαμβάνει σειρά επιπρόσθετων μαθημάτων στο πρόγραμμα της για τα οποία απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο προηγούμενης γνώσης και προετοιμασίας των νέων φοιτητών.
  • Η επιλογή σχολών που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ή/και που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους και τα πραγματικά ενδιαφέροντα ενός υποψηφίου δεν εξυπηρετεί και δεν ενδείκνυται να γίνεται. Στην περίπτωση δε που κάποια από τις επιλογές αυτές επιλεγεί και στην πορεία ο/η υποψήφιος/α εξασφαλίσει θέση σε αυτή, τότε, τα διλήμματα θα είναι μεγάλα για αποδοχή ή απόρριψη της. Επιπλέον υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εγκατάλειψης της φοίτησης ή αποτυχίας στην εξέλιξη λόγω ακριβώς της μη ύπαρξης κινήτρου και ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της επιλογής.
Αξίζει τον κόπο, λοιπόν, για κάθε υποψήφιο/α να επεξεργαστεί τα δεδομένα και τις επιλογές που του/της προσφέρονται στο μηχανογραφικό πριν παρθεί η οριστική απόφαση, γιατί σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση θα καθορίσει και την μετέπειτα πορεία και επιτυχία του/της. Άλλωστε στόχος και κλειδί για την επιτυχία αποτελεί η επιλογή/ες σχολών σπουδών που συνάδουν με τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου/ας καθώς η ενασχόληση με αυτά θα αποτελέσει και το κίνητρο για την μεγάλη και συνεχή προσπάθεια που απαιτείται.

Κλειδί επιτυχίας η έγκαιρη και διεξοδική προετοιμασία

Για την έγκαιρη προετοιμασία κατάθεσης του Μηχανογραφικού Σχολών ΑΑΕΙ Ελλάδας 2022, κάθε υποψήφιος/α, θα πρέπει να προβεί σε μια διεξοδική προεργασία και γενικά να έχει κατασταλάξει ως προς τις ακαδημαϊκές επιλογές του/της.

Το https://www.eschoolcounselor.com σας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από την νέα ενότητα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΠ» (https://www.eschoolcounselor.com/UniversityAdmissions/AAEI ) που έχουμε δημιουργήσει και βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του https://www.eschoolcounselor.com .

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο διαδραστικό βοήθημα και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τύπο σχολείου, τα Μαθήματα Πρόσβασης στα οποία έχετε εξεταστεί στις ΠΕΠ και τον τρόπο που θέλετε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ταξινόμηση αποτελεσμάτων) μπορείτε να εντοπίσετε τα πλαίσια πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία της Ελλάδας που συσχετίζονται με τα Μαθήματα Πρόσβασης στα οποία έχετε εξασφαλίσει βαθμολογία στις ΠΕΠ του 2022 και τα οποία σας δίνουν το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα δημόσια τμήματα σπουδών των ΑΕΙ της Ελλάδας. Επιπλέον χρησιμοποιώντας τους συμπεριλαμβανόμενους ηλεκτρονικούς συνδέσμους στον πίνακα που δημιουργείται στο βοήθημα, μπορείτε να επισκεφτείτε τα τμήματα σπουδών και τα ΑΕΙ και να μελετήσετε τις σημαντικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εγκαταστάσεις διδασκαλίας και φοίτησης, τις προοπτικές κάθε κλάδου για τη συνέχεια κ.ο.κ.

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του διαδραστικού βοηθήματος για το Μηχανογραφικό Ιουλίου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» η οποία περιλαμβάνεται στο πάνω οριζόντιο μενού.

Στην ενότητα «FAQ» μπορείτε να βρείτε χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και το μηχανογραφικό των ΑΕΙ Ελλάδας, ενώ στην ενότητα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ» θα βρείτε στο χάρτη της Google που έχουμε δημιουργήσει και ο οποίος περιλαμβάνει τις τοποθεσίες των διαφόρων Σχολών Σπουδών των Δημόσιων ΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.

Το Μηχανογραφικό Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι οι μόνες επιλογές σπουδών

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, εν κατακλείδι, ότι οι Σχολές Σπουδών των Δημόσιων ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας δεν αποτελούν τις μόνες επιλογές για τα άτομα που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στο Πανεπιστήμιο.
Στην ενότητα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» του www.eschoolcounselor.com  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ταξινομημένα σε επιστημονικές ομάδες όλα τα πιστοποιημένα, από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρονται στην Κύπρο. Δεδομένου μάλιστα των ιδιαιτεροτήτων της εποχής μας, όλα τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουν ευκαιρίες για απόκτηση σημαντικών γνώσεων και εξειδίκευσης στο αντικείμενο της επιλογής του/της κάθε υποψηφίου/ας χωρίς την αβεβαιότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας ή ερωτηματικών στην αναγνώριση και πιστοποίηση των πτυχίων που αποκτούνται από άλλες επιλογές.

Κώστας Ιερείδης, Β.Δ., Καθηγητής Σ.Ε.Α.