Απαραίτητες ενέργειες των υποψηφίων για προετοιμασία του Μηχανογραφικού Ελλάδας - Ιούλιος 2023

Το κείμενο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους για εισαγωγή στα δημόσια ΑΑΕΙ Ελλάδας(κατηγορία αλλοδαπών/ αλλογενών απόφοιτων σχολείων της Κύπρου). Αναλύει τα κύρια βήματα που ακολουθούν και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε υποψήφιος μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ενεργοποίηση της διαδικασίας αίτησης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Τέλος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία για τη διεξαγωγή της αναγκαίας διερεύνησης των προσφερόμενων επιλογών στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα των Π.Ε.Π. 2023 αναμένονται να ανακοινωθούν περί τα μέσα Ιουλίου 2023 (ανακοινώθηκαν στις 19/7/2023) μαζί με την πρώτη κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΕΙ Κύπρου. Μετά την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και της κατανομής των θέσεων στα Κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βρει και να μελετήσει με προσοχή τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΑΝ (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp15817) και των δύο δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου που θα ακολουθήσουν. Στις ανακοινώσεις θα υπάρχουν σειρά οδηγιών και πληροφορίες για:
 • Τις ημερομηνίες και τη διαδικασία κράτησης της θέσης στο τμήμα σπουδών που θα έχουν εξασφαλίσει κατά την Α΄ κατανομή,
 • Τη διεκδίκηση θέσης σε μια από τις επόμενες κατανομές που θα ακολουθήσουν καθώς, σε αντίθεση με τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας όπου η κατανομή γίνεται μία και μόνο φορά για κάθε έτος εισαγωγής, στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ προχωρούν σε 2η και πιθανώς και σε 3η κατανομή των αδιάθετων θέσεων σπουδών, και
 • Τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης για όσους υποψήφιους εμπίπτουν σε μία από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως π.χ. παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια, υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια, Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων κ.α.
Η διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (Π.Ε.Π.) θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για τα δημόσια τμήματα σπουδών των ΑΑΕΙ Ελλάδας, διαδικασία η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί από της Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΑΝ και να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά προς το τέλος Ιουλίου 2023. Κατά τη διαδικασία αυτή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παρακαθίσει στις εξετάσεις των Π.Ε.Π. 2023 και θα έχουν εξασφαλίσει τη σχετική βαθμολογία Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας θα καλεστούν να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης σε σχολές σπουδών οι οποίες περιλαμβάνονται σε ένα και μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων για τα ΑΕΙ Ελλάδας καλό θα ήταν για κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στις Δημόσιες σχολές σπουδών Ελλάδας να μελετήσει με προσοχή τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε Σχολή, να επιλέξει τις προτιμήσεις του και να ετοιμάσει την κατάταξη με την οποία θα τις υποβάλει στο Μηχανογραφικό Δελτίο της Ελλάδας.

Αξίζει να υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής σχολών από ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο θα έχουν εξασφαλίσει τον Βαθμό Κατάταξης. Η συγκεκριμένη βαθμολογία εξάγεται από τη στατιστική επεξεργασία του συνόλου των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης του υποψηφίου τα οποία συναποτελούν το Επιστημονικό Πεδίο επιλογής και τα οποία περιλαμβάνουν σχολές των σπουδών ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Κλειδί επιτυχίας η έγκαιρη και διεξοδική προετοιμασία - Αξιοποίηση του www.eschoolcounselor.com και του διαδραστικό εργαλείου "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." που περιλαμβάνει για τη διεξαγωγή έρευνας και προετοιμασίας συμπλήρωσης της αίτησης.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης του επίσημου μηχανογραφικού δελτίου όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προβούν στην αναγκαία προεργασία μέσω ενδελεχούς έρευνας με στόχο την εξεύρεση και διερεύνηση όλων των στοιχείων των σχολών σπουδών στις οποίες έχουν πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι, μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." το οποίο βρίσκεται στην αρχική σελίδα του www.eschoolcounselor.com για να δημιουργήσουν πίνακα με τις διαθέσιμες επιλογές Σχολών Σπουδών στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και να κάνουν την απαραίτητη έρευνα. Σημειώνεται ότι το διαδραστικό δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα προσβάσιμων σχολών των ΑΑΕΙ, μέσω της εντολής "PDF" ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να σημειώνουν τα τμήματα που τους ενδιαφέρ ουν ή τους προκαλούν την προσοχή.

Ακολούθως είναι απαραίτητο να συλλέξουν πληροφορίες για κάθε τμήμα μέσα από οδηγούς σπουδών των διαφόρων τμημάτων ή/και τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων (ενσωματώνονται στον ηλεκτρονικό πίνακα του διαδραστικού εργαλείου αξιοποιώντας τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους της κάθε επιλογής) ώστε να έχουν μια εικόνα για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, τις πιθανές ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους χώρους εργασίας, τη δυνατότητα παρακολούθησης μέρους των σπουδών σε άλλο Κράτος της ΕΕ αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον κλάδο και τις επαγγελματικές του προοπτικές.

Στις ενότητες "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" και "FAQ" του διαδραστικού εργαλείου "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." (περιλαμβάνεται στο πάνω οριζόντιο μενού) μπορείτε να βρείτε πολύ χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και το μηχανογραφικό Ελλάδας.

Τέλος μπορείτε να αξιοποιήσετε το ειδικό Google map που θα βρείτε στην ενότητα "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ" για να εντοπίσετε την τοποθεσία της κάθε σχολής σπουδών.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι πριν την υποβολή της αίτησης:

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να επεξεργαστούν μεθοδικά τα δεδομένα και τις επιλογές που τους προσφέρονται στο μηχανογραφικό πριν κατασταλάξουν ως προς τις ακαδημαϊκές τους επιλογές, γιατί σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση θα καθορίσει και την μετέπειτα τους πορεία και επιτυχία. Άλλωστε, στόχος και κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία αποτελεί η επιλογή που συνάδει με τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου καθώς η ενασχόληση με αυτά θα αποτελέσει και το κίνητρο για την μεγάλη και συνεχή προσπάθεια που απαιτείται. Τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέξει κάθε υποψήφιος κατά την έρευνα και τη συμπλήρωση της αναγκαίας αίτησης είναι τα ακόλουθα:
 
 • Να ιεραρχήσουν σωστά τα τμήματα σπουδών της επιλογής τους καθώς η κατανομή θέσεων στο σύστημα λαμβάνει υπόψη ιεραρχικά τις επιλογές κατανέμοντας συγκριτικά μία και μόνο θέση, ξεκινώντας τη διερεύνηση από την 1η επιλογή κάθε υποψηφίου και συνεχίζοντας προς τα κάτω μέχρι την κατανομή θέσης ή μέχρι να εξαντληθεί ο ατομικός κατάλογος της κάθε αίτησης.
 • Η ιεράρχηση θα πρέπει να ολοκληρώνει τις επιλογές για κάθε αντικείμενο (καταγραφή όλων των έγκυρων και σημαντικών επιλογών που υπάρχουν σε διαφορετικά Πανεπιστήμια) πριν την επιλογή άλλου/ων αντικειμένου/ων σπουδών καθώς το αντικείμενο καθορίζει και τη μετέπειτα μας επαγγελματική πορεία. Σημειώνεται ότι η επιλογή διαφόρων αντικειμένων χωρίς σωστή ταξινόμηση και η ιεράρχηση τους με βάση π.χ. την πόλη φοίτησης δεν αποτελεί σωστό κριτήριο.
 • Να επιλέξουν τα πιο ιδανικά τμήματα σπουδών και επιστημονικού πεδίου (Ε.Π.) για τους ίδιους στη βάση των ατομικών τους δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων. Αν π.χ. υπάρχει δυνατότητα επιλογής Σχολών από πέραν του ενός Ε.Π, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά το σύνολο των επιλογών, στη βάση και των ατομικών του/της προτεραιοτήτων και δυνατοτήτων και να επιλέξει τις πιο σημαντικές σχολές για τον/την ίδιο/α από το ΕΝΑ Ε.Π. που θα του/της προσφέρει στο σύνολο το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνδυασμό σχολών σπουδών.
 • Η σειρά προτεραιότητας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την εντύπωση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος συγκρίνοντας με Βαθμολογίες και κατανομές θέσεων προηγούμενων ετών καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα μικρών ή/και μεγαλύτερων αλλαγών στα συγκριτικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα τώρα όπου τα δεδομένα όσο αφορά τη δυνατότητα επιλογής από διαφορετικά Ε.Π. έχει μειωθεί και άρα οι επιλογές σχολών επηρεάζονται.
 • Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να φροντίσουν ώστε οι σχολές που θα επιλέξουν να ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δεδομένα τόσο για τον αντικείμενο σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει όσο και για το ίδρυμα ή την πόλη όπου επιθυμούν να σπουδάσουν. Επιβάλλεται επίσης να μελετήσουν τα μαθήματα με ειδικό βάρος διδασκαλίας του Κλάδου Σπουδών καθώς, κατά τη διάρκεια των σπουδών, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο επίπεδο δυσκολίας τους. Οι υποψήφιοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι, ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Πρόσβασης τα οποία εξετάζονται για εισδοχή σε μια Σχολή Σπουδών, το ίδιο το πρόγραμμα διδασκαλίας της Σχολής πιθανό να περιλαμβάνει σειρά επιπρόσθετων μαθημάτων για τα οποία κάθε διδάσκων απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο προηγούμενης γνώσης και προετοιμασίας των νέων φοιτητών. Γνώσεις οι οποίες φυσικά δεν θα διδαχθούν ξανά στο πρόγραμμα και οφείλουν οι φοιτητές να κατέχουν για να μπορούν να προχωρήσουν και να ανταποκριθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.
 • Η επιλογή σχολών που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ή/και που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους και τα πραγματικά ενδιαφέροντα ενός υποψηφίου δεν εξυπηρετεί και δεν ενδείκνυται να γίνεται. Στην περίπτωση δε που κάποια από τις επιλογές αυτές επιλεγεί και στην πορεία ο/η υποψήφιος/α εξασφαλίσει θέση σε αυτή, τότε, τα διλήμματα θα είναι μεγάλα για αποδοχή ή απόρριψη της. Επιπλέον υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εγκατάλειψης της φοίτησης ή αποτυχίας στην εξέλιξη λόγω ακριβώς της μη ύπαρξης κινήτρου και ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της επιλογής.
Περιορισμοί στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν σχολές στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο. Την ίδια στιγμή συγκεκριμένες σχολές σπουδών (π.χ. Παιδαγωγικά, Φυσικής Αγωγής κ.α.) και άλλες διαφορετικές μεν αλλά με πολλά κοινά στοιχεία ή αντικείμενο περιλαμβάνονται σε πέραν τους ενός Επιστημονικού Πεδίου (1,2,3 και 4). Με βάση λοιπόν τις προτεραιότητες που θα θέσουν οι υποψήφιοι ως το ποιος συνδυασμός τμημάτων τους ενδιαφέρουν περισσότερο, θα πρέπει να επιλέξουν εκείνο το ένα Ε.Π. το οποίο καλύπτει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους. Θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι ο Βαθμός Κατάταξης που θα εξασφαλίσουν για το Μηχανογραφικό Ελλάδας θα εξάγεται από το σύνολο των έγκυρων Μαθημάτων Πρόσβασης που περιλαμβάνονται στα Πλαίσια Πρόσβασης (τα Μαθήματα που δήλωσαν στην αίτηση Μαρτίου και για τα οποία εξασφάλισαν βαθμολογία στις Π.Ε.Π. 2023) τα οποία αποτελούν το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Η σειρά προτίμησης και το τμήμα εισαγωγής

Πολλοί υποψήφιοι έχουν την εντύπωση ότι, αν έχουν απλά μια συγκεκριμένη επιλογή σχολής σε υψηλότερη θέση στο μηχανογραφικό από άλλον υποψήφιο, θα εισαχθούν αυτοί και όχι ο ανταγωνιστής τους. Για αυτό είναι σημαντικό να έχουν υπόψη τους ότι η επιτυχία εξασφάλισης θέσης έχει να κάνει με το συνδυασμό της σειράς Προτεραιότητας με την οποία ο υποψήφιος κατέγραψε την επιλογή του στην αίτηση του Μηχανογραφικού και με το σύνολο του Βαθμού Κατάταξης για το Επιστημονικό Πεδίο επιλογής όπου ο υποψήφιος διεκδικεί την είσοδο του για συγκεκριμένη σχολή/ες των ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Αν για παράδειγμα και οι δυο μαθητές/τριες έχουν την ίδια βαθμολογία, θα εισαχθούν και οι δύο ασχέτως εάν ο ένας υποψήφιος την έχει πρώτη επιλογή και ο άλλος υποψήφιος τρίτη επιλογή (δεδομένου φυσικά ότι ο 2ος υποψήφιος του παραδείγματος μας δεν έχει ήδη πάρει την θέση που κατέγραψε στην 1η ή τη 2η του επιλογή). Ως αποτέλεσμα, η βασική αρχή με την οποία κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να δηλώσει τη σειρά προτίμησης των Σχολών που τον/την ενδιαφέρουν να διεκδικήσει και να επιτύχει στην εξασφάλιση θέσης είναι με βάση τη σειρά του πραγματικού ενδιαφέροντος του/της.

Επιπλέον, η σειρά προτεραιότητας που θα δηλωθεί δεν πρέπει να επηρεάζεται από σκέψεις ή φόβο για πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία των υποψηφίων συγκρίνοντας με τις βαθμολογίες προηγούμενων χρόνων καθώς τα δεδομένα κάθε σειράς εξετάσεων των τελευταίων χρόνων διαφοροποιούνται σε σειρά παραγόντων.

Συμπερασματικά, οι επιλογές σπουδών πρέπει να γίνονται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων:

α) Ενδιαφέροντα και κλίση στα κύρια μαθήματα και το αντικείμενο σπουδών,
β) δυνατότητες του υποψηφίου για να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες και το βαθμό δυσκολίας ενός προγράμματος σπουδών
γ) Ενδιαφέρον και προοπτικές για μεταπτυχιακές σπουδές και την αγορά εργασίας και τα πιθανά επαγγέλματα που συνδέονται με τις επιλεγόμενες σπουδές,
δ) Η τοποθεσία όπου βρίσκεται το επιλεγόμενο τμήμα, σε σχέση με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου καθώς ο χρόνος και τα μέσα μετάβασης στην περιοχή ενός Πανεπιστημίου μπορεί να είναι αντικείμενο δυσκολίας για κάποιους υποψήφιους. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το μέγεθος της πόλης, η ευκολία στην εξασφάλιση κατοικίας κ.α. Συνυπολογίστε, επίσης, στις επιλογές σας τον παράγοντα «κόστος σπουδών», καθώς η φοίτηση σε τμήμα εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας επιβαρύνει την οικογένεια του υποψηφίου με ένα επιπλέον κόστος κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ και ανάλογα με την τοποθεσία της κάθε σχολής το κόστος αυτό μπορεί να αυξομειωθεί σημαντικά.
 
Εκ μέρους όλης της επιστημονικής ομάδας του eSchoolCounselor ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους κάθε επιτυχία.

Κώστας Ιερείδης, Β.Δ., Καθηγητής Σ.Ε.Α.
 
Σημαντική σημείωση:
 1. Το διαδραστικό εργαλείο "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." σκοπό έχει να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν σειρά πληροφοριών που αφορούν επιλογές σπουδών που βρίσκονται στο Μηχανογραφικό των Π.Ε.Π. 2023 και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους επίσημους Οδηγούς Εξετάσεων για τις Π.Ε.Π. 2023 της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΑΝ ή την επίσημη διαδικασία υποβολής αίτησης όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
 2. Είναι σημαντικό για κάθε υποψήφιο, για σκοπούς ελέγχου και επιβεβαίωσης, να μελετήσει αναλυτικά την έκδοση της ΥΣΕΑ με τα Πλαίσια Πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2023 και τον οδηγό εξετάσεων της Υπηρεσίας Εξετάσεων τω Π.Ε.Π. 2023 για να επιβεβαιώσει επίσημα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις.
Οδηγοί Εξετάσεων με όλες τις πληροφορίες για τις ΠΕΠ 2023: https://panexams.moec.gov.cy/index.php/el/exetaseis/odigoi-exetaseon
Έκδοση ΥΣΕΑ με τα Πλαίσια Πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2023: http://archeia.moec.gov.cy/mc/49/plaisia_prosvasis_2023.pdf

Βοηθητικός πίνακας για την διεξαγωγή έρευνας για τις Π.Ε.Π.: 2023-Επιστημονικα-Πεδια-Ελλαδας-και-κατανομη-σχολων-ΑΑΕΙ.png

5 βήματα για την έρευνα των προσβάσιμων επιλογών στο Μηχανογραφικό Ελλάδας: 5-Βηματα-για-την-ερευνας-ΑΑΕΙ-Ελλαδας-2023.png
5-Βηματα-για-την-ερευνας-ΑΑΕΙ-Ελλαδας-2023-small.png