Δρόμοι επιτυχίας με πτυχίο στα Μαθηματικά

Copy-of-Business-Plan-Mind-Map (Μεγέθυνση γραφικού)

Πολλά άτομα έχουν την εντύπωση ότι αν κάποιος σπουδάσει Μαθηματικά, η μόνη επαγγελματική αποκατάσταση που μπορεί να έχει είναι αυτή του Καθηγητή Μαθηματικών. Ουδέν αναληθέστερον! Το κείμενο που ακολουθεί μας βοηθά να ανακαλύψουμε τις διάφορες κατευθύνσεις και επαγγέλματα που μπορεί ένας απόφοιτος της Μαθηματικής Επιστήμης να ακολουθήσει, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέσα από τις σπουδές του στο αντικείμενο.
 
Μαθηματικές Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τις σπουδές στο αντικείμενο
 
Προτού αναφερθούμε διεξοδικότερα στους διάφορους τομείς απασχόλησης στους οποίους μπορούν να εργαστούν Μαθηματικοί, θα αναφερθούμε αρχικά στους λόγους για τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει σε τόσους πολλούς και διαφορετικούς τομείς.
 
Εκτός από συγκεκριμένες γνώσεις και έννοιες των Μαθηματικών που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές των Μαθηματικών έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν πολλές μεταβιβάσιμες και εργασιακές δεξιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες και οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την απασχολησιμότητά τους.
 
Αυτός είναι κατά την άποψή μου και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι Μαθηματικοί μπορούν να εργαστούν σε μια πληθώρα διαφορετικών επαγγελμάτων. Αυτές περιλαμβάνουν δεξιότητες που αναπτύσσονται και σε άλλους κλάδους σπουδών όπως:
 
  • Δεξιότητες Επικοινωνίας: Δεν μας αρκεί ο φοιτητής να λύσει σωστά ένα μαθηματικό πρόβλημα αλλά πρέπει επιπλέον να μπορεί να επικοινωνήσει με ακρίβεια τη λύση του τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Μάλιστα είναι γνωστό ότι οι Μαθηματικοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί με μαθητές και φοιτητές οι οποίοι ενώ έχουν τη «σωστή λύση» δεν μπορούν να την εκφράσουν σωστά στο χαρτί. Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται περαιτέρω με διάφορους τρόπους όπως και την υποχρέωση τον φοιτητών να καταθέσουν γραπτά δοκίμια, να δώσουν προφορικές παρουσιάσεις της εργασίας τους και άλλα.  
  • Καλές Συνήθειες Εργασίας: Κάθε φοιτητής τόσο στα Μαθηματικά όσο και αλλού θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο του, να αποκτήσει καλές οργανωτικές δεξιότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις να αναγκαστεί να εργαστεί και υπό πίεση. Θα μάθει να εργάζεται τόσο ανεξάρτητα, όσο και ομαδικά.
  • Διαμόρφωση Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας: Με την ενασχόληση με δύσκολα μαθηματικά προβλήματα οι φοιτητές των Μαθηματικών μαθαίνουν να έχουν επιμονή και υπομονή χωρίς να τα παρατάνε με την πρώτη δυσκολία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αυξάνουν τη δημιουργικότητά τους και αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους και τον εαυτό τους.  
  • Δεξιότητες Πληροφορικής: Στις μέρες μας, ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι εκ των ων ουκ άνευ. Πέραν όμως αυτού, στις σπουδές τους οι φοιτητές Μαθηματικών θα έρθουν σε επαφή με Μαθηματικά και Στατιστικά πακέτα όπως π.χ. τα MATLAB, SPSS και R, τα οποία χρησιμοποιούνται και στον χώρο εργασίας αναλόγως του τομέα. Επιπλέον έρχονται σε επαφή και με προγραμματισμό ο οποίος είναι ολοένα και πιο χρήσιμος στις μέρες μας.
 
Πέραν όμως των πιο πάνω δεξιοτήτων, εκεί που τα Μαθηματικά πραγματικά διαπρέπουν είναι στην καλλιέργεια των πιο κάτω δεξιοτήτων:
 
  • Αριθμητικές Δεξιότητες: Η ικανότητα ερμηνείας και κοινοποίησης αριθμητικών δεδομένων είναι δεύτερη φύση στους Μαθηματικούς. Παραδόξως, περισσότερος κόσμος από ότι θα θέλαμε να πιστεύουμε στερείται αυτής της ικανότητας ακόμη και στις πιο βασικές της μορφές όπως π.χ. στην άντληση πληροφοριών από απλά στατιστικά διαγράμματα.
  • Αναλυτικές Δεξιότητες: Αυτές αναφέρονται στην κατανόηση πληροφοριών και στην ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.  Δεν υπάρχουν καλύτερες σπουδές από τα Μαθηματικά για να σε διδάξουν να έχεις ορθολογιστική και ξεκάθαρη σκέψη, να δίνεις προσοχή στη λεπτομέρεια, να αναπτύσσεις και να παρουσιάζεις λογικά επιχειρήματα και να έχεις ικανότητα κατανόησης περίπλοκων συλλογισμών.
  • Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων: Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ένας πλήρως καταρτισμένος Μαθηματικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του για να επιλύσει δύσκολα και πολύπλοκα προβλήματα τόσο σε γνωστές αλλά ακόμη και σε καινούργιες καταστάσεις που δεν έχει συναντήσει ξανά.
  • Δεξιότητες Διερεύνησης: Εργαζόμενοι σε ένα πρόβλημα, συχνά διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται να αναζητήσουμε καινούργιες πληροφορίες και γνώση. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνο τη γνώση που τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο αλλά και πως να μπορούν να μαθαίνουν και να αφομοιώνουν καινούργια γνώση από μόνοι τους. Παραδοσιακά, αυτή η εκμάθηση συνέβαινε στις βιβλιοθήκες. Πλέον οι καιροί έχουν αλλάξει και υπάρχει πληθώρα άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας τις αναλυτικές του δεξιότητες ένας Μαθηματικός μπορεί να εντοπίσει από αυτήν την πληθώρα πληροφοριών την απαραίτητη γνώση για το πρόβλημα που τον απασχολεί και να την εφαρμόσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 
Αξίζει εδώ να κάνουμε και ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση των «Μαζικών Δεδομένων» (Big Data): Λόγω της πληθώρας των άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να τις διαχειριστούμε και να τις επεξεργαστούμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι παραδοσιακές εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων είναι συχνά ανίκανες να αντιμετωπίσουν αυτό και χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο τη δύναμη των στατιστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα Μαθηματικά και τη Στατιστική.
 
Τομείς εργασίας στα Μαθηματικά
 
Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί, οι εργοδότες εκτιμούν τις δεξιότητες της ανάλυσης δεδομένων και την καινοτόμο πρωτότυπη σκέψη που μπορεί να καλλιεργηθεί στο πτυχίο των Μαθηματικών. Κατανοούν ότι κάθε απόφοιτος αποτελεί έναν έξυπνο και ολοκληρωμένο Επιστήμονα και κατ’ επέκταση ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για την επιχείρησή τους. Οι απόφοιτοι μαθηματικών συχνά εργοδοτούνται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω της γνωστής ανεπτυγμένης ικανότητας τους στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά και την υπολογιστική ανάλυση που τους καθιστά ιδανικούς για θέσεις όπως ένας αναλυτής επενδύσεων ή ένας φορολογικός σύμβουλος.
 
Πολλοί απόφοιτοι εφαρμόζουν τις αριθμητικές δεξιότητες που απέκτησαν για να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας. Ένα μεγάλο ποσοστό επιλέγει την ενασχόληση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για Επιστήμονες που μπορούν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν μεγάλα σύνολα δεδομένων, να λύσουν προβλήματα με μαθηματική ακρίβεια και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις μέσω της ερμηνείας των αριθμών. Οι απόφοιτοι Μαθηματικών και Στατιστικής είναι όλο και πιο επιθυμητοί σε νέους τομείς της επιστήμης των δεδομένων, της υγείας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Η γνώση του αντικειμένου παρουσιάζει επίσης ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνική έρευνα, όπως η συλλογή δεδομένων έρευνας και δημοσκοπήσεων, καθώς και σε επιστημονικές μελέτες σε τομείς όπως η γεωγραφία και οι ιατρικές στατιστικές. Ενώ αυτή η εργασία μπορεί να αποτελέσει πηγή πλήρους απασχόλησης μετά από το πτυχίο, πολλά ινστιτούτα προσφέρουν επίσης μεταδιδακτορικές θέσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται, επίσης, ολοένα και περισσότερο η ενασχόληση στην βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πληροφορική και την ανάπτυξη λογισμικού. Πολλοί προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών προέρχονται από ένα μαθηματικό υπόβαθρο, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική ικανότητα να αναπτύσσουν προϊόντα σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες σήμερα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας απασχολούν επίσης ομάδες εκπαιδευμένων μαθηματικών, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν μερικούς από τους πιο ισχυρούς υπολογιστές στον κόσμο για να αναπτύξουν την κρυπτογραφία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 
Ένα πτυχίο Μαθηματικών μπορεί επίσης να είναι ένα εφαλτήριο για την επιτυχία στον τομέα των επιχειρήσεων και του εμπορίου.
 
Στην ιστοσελίδα www.mathscareers.org.uk μπορούμε να βρούμε ένα μεγάλο κατάλογο από επαγγελματικούς τομείς στους οποίους προσλαμβάνονται μαθηματικοί επιστήμονες,  καθώς και ένα μικρό δείγμα από εργοδοτικές εταιρείες εγνωσμένου κύρους στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσλαμβάνουν μαθηματικούς σε αυτούς τους τομείς. Παραλείπουμε εδώ την αναφορά στις συγκεκριμένες εταιρείες, όμως παραθέτουμε τον πιο κάτω πίνακα με τομείς στους οποίους προσλαμβάνονται μαθηματικοί:
 
Αεροδιαστημική και Άμυνα Ακαδημαϊκή Έρευνα Ασφαλιστικές Εταιρείες Αυτοκινητοβιομηχανία
Βιοεπιστήμες Γεωεπιστήμες Εκπαίδευση Επιστήμες
Επιχειρησιακή Έρευνα Εταιρείες Χημικών Κατασκευαστικός τομέας Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Λογιστικά Γραφεία Μέσα Ενημέρωσης Μεταλλευτική Μεταποίηση
Μηχανολογία Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας Περιβάλλον Πληροφορική
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ταξίδια και Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων
Υπηρεσίες Φαγητού Φαρμακευτική Φροντίδα Υγείας Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 
 
Κατάταξη Επαγγελμάτων
 
Για τους πιο πάνω λόγους, επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με τα Μαθηματικά και τη Στατιστική εμφανίζονται συχνά σε διάφορες έρευνες ως κάποια από τα καλύτερα επαγγέλματα αν λάβουμε υπόψη το εργασιακό περιβάλλον, το εισόδημα, τις προοπτικές και το εργασιακό άγχος.
 
Στην πιο πρόσφατη κατάταξη της ιστοσελίδας https://www.careercast.com, από τα δέκα καλύτερα επαγγέλματα για το 2019, πέντε από αυτά, του Αναλυτή Δεδομένων, Στατιστικού, Μαθηματικού, Αναλυτή Επιχειρησιακής Έρευνας και Αναλογιστή, έχουν άμεση συνάφεια με τα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Πέραν αυτών, με τις δεξιότητες που τα Μαθηματικά εμφυτεύουν σε έναν απόφοιτο, οποιαδήποτε εργασία στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων όπως η πληθώρα την εργασιών που έχουν αναφερθεί παραπάνω είναι κατάλληλη.
 
Μισθολογικά Δεδομένα
 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το Bureau of Labor Statistics των ΗΠΑ (https://www.bls.gov/) και επιβεβαιώνουν γιατί οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τα Μαθηματικά και τη Στατιστική έχουν τόσο υψηλή κατάταξη.
 
Επάγγελμα Διάμεσος Μισθός (Ανά έτος) Αύξηση Θέσεων Εργασίας την Επόμενη Δεκαετία
Μαθηματικός - Στατιστικός $93.290 33%
Αναλυτής Επιχειρησιακής Έρευνας $86.200 25%
Αναλογιστής $111.030 18%
Όλα τα Επαγγέλματα $41.950 4%
 
Πτυχίο στα Μαθηματικά και τη Στατιστική από το Πανεπιστήμιο του UCLan Cyprus
 
Αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η Στατιστική στα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα, στο Πρόγραμμα Σπουδών μας στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα Στατιστικής και οι απόφοιτοί μας λαμβάνουν πτυχίο στα Μαθηματικά και τη Στατιστική.
 
Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι ένα μοναδικό Πανεπιστήμιο με διπλή ακαδημαϊκή ταυτότητα. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ), αλλά και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA), προσφέροντας Βρετανική και Κυπριακή Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μάλιστα, σε πρόσφατη αξιολόγηση από το ΔΙΠΑΕ με ξένους αξιολογητές εγνωσμένου κύρους, το Πρόγραμμα σπουδών μας έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές.
 
Είναι γνωστή η εμπιστοσύνη των Κυπρίων μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σπουδές τους. Με το Brexit, η κατάσταση έχει αρχίσει να διαφοροποιείται ειδικά σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δίδακτρα, το κόστος ζωής και άλλα, το κόστος σπουδών είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο ανά έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με τις σπουδές στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, UCLan Cyprus. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ­­­αξίζει να σημειώσουμε και την κατάργηση του φοιτητικού δανείου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Tο Πανεπιστήμιό μας προσφέρει Ειδικές Υποτροφίες Μαθηματικών σε οποιονδήποτε υποψήφιο του συγκεκριμένου προγράμματος για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Επομένως, για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αυθεντικό Βρετανικό πτυχίο, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αποτελεί τη μόνη σωστή και οικονομικά συμφέρουσα επιλογή για πραγματική Βρετανική Πανεπιστημιακή εμπειρία στην Κύπρο, χωρίς να επηρεαστούν δυσμενώς από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του Brexit! 
 
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος μας στον σύνδεσμο https://www.uclancyprus.ac.cy/undergraduate-course/bsc-hons-mathematics-and-statistics/ για να βρείτε και να μελετήσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Μπορείτε, επίσης να επικοινωνείτε στο email: admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 24 69 40 00.
 
Δρ Δημήτρης Χριστοφίδης
 
Επίκουρος Καθηγητής
 Υπεύθυνος Προγράμματος Μαθηματικών και Στατιστικής

Κατεβάστε το σχετικό έντυπο του άρθρου από εδώ: Degree-in-Mathematics.pdf