Εκπαιδευτικοί και Επαγγελματικοί δρόμοι επιτυχίας μετά από το Πτυχίο Νομικής

Η νομική επιστήμη κατέχει ένα πολύ σημαντικό αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό ρόλο στην προώθηση ενός κράτους δικαίου. Η νομική εκπαίδευση έχει επομένως βασικό ρόλο στο να βοηθήσει τους φοιτητές νομικής στο να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και τα προσόντα που χρειάζονται για να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην κοινωνία. Σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες υπόκεινται όλο και περισσότερη πίεση, η δύναμη της νομικής εκπαίδευσης στο να μετατρέπει τους φοιτητές σε ικανούς και αποτελεσματικούς νομικούς επαγγελματίες μέσω της προώθησης του κράτους δικαίου είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, καθώς αυτό θα μπορούσε θετικά να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού νομικού επαγγέλματος. Δεν είναι παράξενο λοιπόν το γεγονός ότι το πτυχίο νομικής είναι από τα πιο περιζήτητα, σεβαστά και απαιτητικά πτυχία όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Ο νόμος και οι νομικές μελέτες έρχονται σε επαφή με σχεδόν όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής που αφορούν θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνής σχέσεις και το εμπόριο.
 
Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τις σπουδές στο αντικείμενο
  
Εκτός από τις συγκεκριμένες γνώσεις και έννοιες της νομικής επιστήμης που αποκτούνται μέσω του πτυχίου Νομικής, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν πολλές μεταβιβάσιμες και εργασιακές δεξιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες και οι οποίες θα αυξάνουν σημαντικά την απασχολησιμότητα τους. Για τους φοιτητές Νομικής  οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:
 
• Χρήση νομικών συστημάτων για την ανάπτυξη λύσεων σε πρακτικά προβλήματα.
• Διαμόρφωση σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, ανάλυσης και νομικών επιχειρημάτων.
• Εύρεση, εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από πολλές πηγές.
• Την αποτελεσματική ανάλυση και επικοινωνία πληροφοριών.
• Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και την απόκτηση καλών οργανωτικών δεξιοτήτων
• Δεξιότητα εργασίας με υπομονή και επιμονή.
• Χρήση νομικού δικαίου σε Ελληνικά και Αγγλικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
• Ενδυνάμωση γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού
• Αυτονομία και ανεξαρτησία στην εργασία.
 
Οι σπουδές στην Νομική μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη ορθολογιστικής και ξεκάθαρης σκέψης, την προσοχή στη λεπτομέρεια, την ανάπτυξη και παρουσίαση λογικών επιχειρημάτων για την υποστήριξη μιας θέσης, την ικανότητα κατανόησης περίπλοκων συλλογισμών, και τη μεθοδικότητα στην εργασία.
 
Με την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, οι απόφοιτοι θα διαθέτουν ουσιαστικές νομικές γνώσεις και βασικές μεταβιβάσιμες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την μελλοντική τους καριέρα. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν να εργαστούν ως δικηγόροι ενώ άλλοι επιλέγουν να ακολουθήσουν μια διαφορετική και εναλλακτική καριέρα είτε στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι της νομικής σχολής έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία με την εγγραφή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής. Μπορούν να επιλέξουν αντί αυτού, να κάνουν εγγραφή σε μεταπτυχιακό διαφορετικού κλάδου, για παράδειγμα, στην διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ κ.α.
 
Κατάταξη Επαγγελμάτων
 
Η επιλογή ενός υποψήφιου φοιτητή να αποκτήσει το πτυχίο νομικής, έχει συνδυαστεί με την επαγγελματική κατάρτιση δικηγόρων και νομικών συμβούλων. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική αφού ο υποψήφιος φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ακολουθήσει εναλλακτικές καριέρες χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσει κατά την διάρκεια των σπουδών στο πτυχίου νομικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το LLB (Hons) είναι ένας πολυδιάστατος κλάδος με πολλαπλές και ποικιλόμορφες επαγγελματικές επιλογές.
 
Σύμφωνα με το Higher Education Statistics Agency (HESA), η τομείς εργασίας που επιδείωξαν οι απόφοιτοι Νομικής το 2018 έχουν ως εξής.
 
 
Επαγγελματικός Τομέας Ποσοστό
Νομικές Επιστήμες και Τεχνική Εργασία 53
Δημόσια διοίκηση και άμυνα 8
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 6
Εκπαίδευση 5
Δημόσια Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες 5
 
Πηγή - https://targetjobs.co.uk/careers-advice/degree-subjects-your-options/301034-what-else-can-i-do-with-a-law-degree
 
 
Τομείς εργασίας στην Νομική
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κοινούς τομείς εργασίας για απόφοιτους Νομικής.
 
Δικηγόρος Νομικός σύμβουλος
 
Δικαστής Εισαγγελέας
Διπλωμάτης Διαμεσολαβητής Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού Λειτουργός διαχείρισης εταιρειών
Επιχειρησιακή Έρευνα Συμβολαιογράφος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Πολιτικός Εγκληματολόγος Συνεργάτης σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς Συγγραφέας
Συντάκτης Δημοσιογράφος Τραπεζικός Υπάλληλος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 
 
Το πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus
 
Το πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus προσφέρει μια πραγματικά σύγχρονη νομική εκπαίδευση που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο κοινωνικό ρόλο των νομικών στην προώθηση ενός κράτους δικαίου. Με τις προκλήσεις του COVID-19 να αναδύονται και να αλλάζουν τους κανόνες με τους οποίους ζούμε, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενισχύσουμε την κατανόηση των μαθητών σχετικά με τις βασικές αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου μέσα από την παροχή σύγχρονης νομικής εκπαίδευσης. Παρέχοντας ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούν οι φοιτητές να εξετάσουν και να κατανοήσουν διαφορετικές κοινωνίες και κουλτούρες, αποκτώντας το πτυχίο νομικής αποτελεί έναν χρήσιμο τρόπο προετοιμασίας όχι μόνο για συγκεκριμένες νομικές σταδιοδρομίες, αλλά και για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατευθύνσεων. Αυτός είναι και ο κύριος σκοπός του πτυχίου νομικής (LLB (Hons) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, το οποίο παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην έρευνα, την ανάλυση και το νομικό επιχείρημα ούτως ώστε να μπορούν ως απόφοιτοι να εργαστούν σε νομικά επαγγέλματα ή να εξειδικευτούν περαιτέρω μέσω κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Το πτυχίο νομικής (LLB (Hons) του μόνου βρετανικού πανεπιστημίου στην Κύπρο είναι μοναδικό στη χώρα αφού συνδυάζει την αγγλική νομική κληρονομιά με τον ισχύοντα κυπριακό νόμο. Προς όφελος των φοιτητών μας, η εκπαίδευση στα δύο συστήματα (κυπριακού και αγγλικού δικαίου) συνδυάζεται μέσω της διδασκαλίας διαφορετικών ενοτήτων. Ορισμένες ενότητες, όπως ‘’Foundations of English and Cypriot Law’’ καλύπτουν υλικό και από τα δύο νομικά συστήματα, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις που ο νόμος είναι πολύ διαφορετικός, παρέχονται ξεχωριστές ενότητες της κυπριακής νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές μας μπορούν να αποφοιτήσουν όχι μόνο με εξαιρετική γνώση της αγγλικής νομοθεσίας αλλά και της κυπριακής νομοθεσίας, αποκτώντας έτσι γνώσεις όλων των νομικών ορολογιών τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά τα οποία είναι απαραίτητα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εξωσχολικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις βασικές ενότητες των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου και να συγκρίνουν το κυπριακό δίκαιο με τα νομικά θεμέλια του δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Το πρόγραμμα LLB (Hons) εξοπλίζει τους φοιτητές με μια σειρά μεταβιβάσιμων ακαδημαϊκών, πνευματικών και νομικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αναπτύχθηκαν μέσω της έκθεσης σε κρίσιμες και συμφραζόμενες προσεγγίσεις για την κατανόηση του νόμου στα Αγγλικά και Κυπριακά Νομικά Συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα νομικά συστήματα. Το πρόγραμμα διευκολύνει την είσοδο των αποφοίτων σε επαγγελματική απασχόληση ή έρευνα με μια σειρά σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση που αποδεικνύουν την ικανότητα για ανεξάρτητη σκέψη, πρωτοβουλία, προβληματισμό, και συνεργατική και υπεύθυνη εργασία. Επιτρέπει στους απόφοιτους να προχωρήσουν στο επαγγελματικό στάδιο της νομικής κατάρτισης τους ως δικηγόροι, επιλέγοντας είτε να ασκήσουν το επάγγελμα στην Κύπρο ή στην Αγγλία και την Ουαλία (ως barristers ή solicitors). Διευκολύνει επίσης τη μάθηση των μαθητών μέσω της χρήσης καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και έρευνας, παρέχοντας έτσι ένα υποστηρικτικό μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης.
 
Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 ακαδημαϊκά έτη και είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο, με είκοσι τέσσερα (24) συνολικά νομικά μαθήματα, συνολικού βάρους 240 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι υποψήφιοι φοιτητές εκτός από τα αναγκαστικά μαθήματα, έχουν την επιλογή να επιλέξουν διάφορα  επιλεγόμενα μαθήματα του ενδιαφέροντος τους, όπως για παράδειγμα, Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συγκριτικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο κ.α. Περισσότερες πληροφορίες για το πτυχίο νομικής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.uclancyprus.ac.cy/school/school-of-law/.
 
 
Επαγγελματική αναγνώριση πτυχίου
 
Το LLB (Hons) στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι το μοναδικό πτυχίο στο νησί που έχει επικυρωθεί από τη Νομική Ρυθμιστική Αρχή (Solicitors Regulation Authority) και το Συμβούλιο (Bar Standards Board) της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι απόφοιτοι του LLB από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αποκτούν το ίδιο πτυχίο νομικής, με τα ίδια δικαιώματα και προνόμια, όπως κάθε πτυχιούχος LLB από αγγλικό ή ουαλικό πανεπιστήμιο. Ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοί μας έχουν επί του παρόντος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επαγγελματικές τους εξετάσεις στο Λονδίνο, για παράδειγμα, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο για να αποκτήσουν πρώτο πτυχίο νομικής. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων οικονομικών περιόδων, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένα πτυχίο νομικής κατάταξης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αποδεκτό από (νομικά) επαγγελματικά σώματα σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Επιπλέον, από το 2016, το πρόγραμμα LLB (Hons) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus έχει αναγνωριστεί ως πτυχίο νομικής από το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Το πτυχίο επίσης επικυρώνεται από τον επίσημο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Εικονικό Δικαστήριο
 
Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει τη δική του αίθουσα εικονικού δικαστηρίου. Έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει όχι μόνο την εμφάνιση, το αποτέλεσμα και την εμπειρία μιας πραγματικής αίθουσας δικαστηρίου, αλλά και των δικαστηρίων του μέλλοντος. Ως εκ τούτου, η αίθουσα εικονικού δικαστηρίου είναι ιδανική και χρησιμοποιείται, ανάμεσα σε άλλα, για πρακτική (advocacy practice), εκπαίδευση (training), δημόσιες συζητήσεις (debating), συνεντεύξεις (interviewing), διαπραγματεύσεις (negotiation), συμβουλές (advising) και διαφωνίες (arguing).
 
Δρ. Λήδα Πιτσιλλίδου
Λέκτορας Εταιρικού Δικαίου και Υπεύθυνη Προγράμματος Νομικής Σχολής (LLB (Hons)
 
 
 Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάστε το έντυπο του άρθρου από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Δρομοι-Επιτυχιας-Πτυχιο-Νομικων-Σπουδων.pdf

Πηγή για το γραφικό: What-can-I-do-with-my-Law-degree-blue.png