Εκπαιδευτικοί και Επαγγελματικοί δρόμοι μετά από το Πτυχίο Αγγλικών Σπουδών

Οι Αγγλικές σπουδές εφοδιάζουν τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα, όσο και στον κόσμο της εργασίας.
 
Σ’ αυτό τον κλάδο μεταδίδονται γνώσεις Αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά και γλωσσολογίας. Οι φοιτητές Αγγλικών σπουδών μελετούν μια ευρεία ποικιλία κειμένων, συμπεριλαμβανομένων κλασσικών λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και κειμένων πολυμέσων. Εξερευνούν τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας  και μελετούν λογοτεχνικές πηγές από ποικίλες εποχές. Το πτυχίο προσφέρει μαθήματα σημασιολογίας, πραγματολογίας, μορφολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, διδακτικής της Αγγλικής γλώσσας, συγκριτικής γλωσσολογίας, γλωσσικής κατάκτησης, καθώς και κλινικής γλωσσολογίας. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τη χρήση της γλώσσας από γνωστούς λογοτέχνες (όπως τον Shakespeare), καθώς επίσης και διαφορετικά λογοτεχνικά μέσα (όπως τα παραμύθια και τον κινηματογράφο).
 
Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τις σπουδές στο αντικείμενο
 
Εκτός από τις γνώσεις λογοτεχνίας και γλωσσολογίας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολλές μεταβιβάσιμες δεξιότητες που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες, βελτιώνοντας σημαντικά την απασχολησιμότητά τους. Για τους φοιτητές Αγγλικών Σπουδών οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:
 
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Ενδυνάμωση γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού
  • Εύρεση, εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από πολλές λογοτεχνικές και γλωσσολογικές πηγές
  • Αποτελεσματική ανάλυση και επικοινωνία συμπερασμάτων
  • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και απόκτηση καλών οργανωτικών δεξιοτήτων
  • Ικανότητα εργασίας με υπομονή και επιμονή
  • Αυτονομία και ανεξαρτησία στην εργασία
 
Τομείς εργασίας στις Αγγλικές Σπουδές
 
Οι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικών σπουδών έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το χαμηλό εργασιακό άγχος, την καλλιέργεια δημιουργικότητας και την ευκαιρία εργασίας σε πολλές και διαφορετικές θέσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
 
Διδασκαλία Διαφήμιση Θέατρο Εκδόσεις
Δημοσιογραφία Δημόσιες Σχέσεις Τουρισμός Κυβερνητικές Υπηρεσίες
    Λεξικογραφία Μέσα Ενημέρωσης Digital copywriter Διαχειριστής Περιεχομένου Ιστού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing Executive Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων
Information Officer Arts Administrator Κινηματογράφος Διαχείρηση οργανισμών πολιτισμού και κληρονομιάς
 
 Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι Αγγλικών Σπουδών έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε θέσεις στον τομέα της χρηματοδότησης ή της πληροφορικής, οι οποίες δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις, αλλά την ικανότητα παρουσίασης στοιχείων με δομή και σαφήνεια. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αυτών των αποφοίτων τους κάνει χρήσιμους σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς.
 
Πηγή https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/english

 
Μισθολογικά Δεδομένα
 
Επάγγελμα Διάμεσος Μισθός (Ανά έτος) Ποσοστό εργαζομένων στον τομέα
Aγγλική Λογοτεχνία και Διδασκαλία $52.380 22%
Επαγγέλματα Διαχείρισης και Διοίκησης $109.760 15%
Γραφειακά $38.000 10%
Τέχνη, Κινηματογράφος, Θέατρο, Αθλητικά και Διαφήμιση $49.600 7.5%
Πωλήσεις και σχετικά επαγγέλματα $31.500 7.5%
Πηγή https://www.bls.gov/ooh/field-of-degree/english/english-field-of-degree.htm
 
 
Πτυχίο Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus
 
Το πτυχίο Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus μεταδίδει γνώσεις τόσο Αγγλικής λογοτεχνίας, όσο και γλωσσολογίας στους φοιτητές του.
 
Οι φοιτητές μας μελετούν μια ευρεία ποικιλία κειμένων, συμπεριλαμβανομένων κλασσικών λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και κειμένων πολυμέσων. Διδάσκονται πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα στα ποικίλα λογοτεχνικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα. Σπουδάζουν τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, γλωσσική κατάκτηση, συγκριτική και κλινική γλωσσολογία, διδακτική της Αγγλικής, καθώς και κοινωνιογλωσσολογία.
 
Το Πρόγραμμα προσφέρει όχι μόνο παραδοσιακά μαθήματα Αγγλικής φιλολογίας, αλλά και καινοτόμα, που δεν προσφέρονται από άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο.
 
Τα μαθήματα του προγράμματος ενθαρρύνουν μια ενεργή και συμμετοχική προσέγγιση  στη μάθηση. Βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αναλυτικές ικανότητες. Ενδυναμώνουν τις γραπτές και προφορικές τους επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να συνεργάζονται επιδεικνύοντας σεβασμό στους άλλους.
 
Κατά το τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία, κάτι που συμβάλει περαιτέρω στην απόκτηση ερευνητικών και αναλυτικών ικανοτήτων, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, καθώς και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου, που είναι πολύτιμες στον εργασιακό χώρο.  
 
Όπως ισχύει για όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, οι απόφοιτοί μας λαμβάνουν διπλό πτυχίο: ένα από το μητρικό Πανεπιστήμιο UCLan UK και ένα από το UCLan Cyprus, τα οποία είναι και τα δύο εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Αγγλικών Σπουδών, παρακαλώ επικοινωνήστε στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο +357 24 69 40 00, ή μάθετε περισσότερα από τους ίδιους τους φοιτητές μας μέσω του πιο κάτω συνδέσμου.
 
https://www.uclancyprus.ac.cy/undergraduate-course/ba-hons-english-language-studies#tab_c/
 
 
Δρ. Άντρη Κανίκλη
Λέκτορας
Υπεύθυνη του Προγράμματος Αγγλικών Σπουδών

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάστε το έντυπο του άρθρου από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Δρομοι-Επιτυχιας-Πτυχιο-Αγγλικων-Σπουδων.pdf

Πηγή για το γραφικό: Αγγλικες-Σπουδες-2.png