Οι εργασιακές τάσεις του 2020 στις ΗΠΑ

Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων της 3ης ετήσιας έρευνας στις ΗΠΑ «LinkedIn U.S. Emerging Jobs Report». Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τις θέσεις εργασίας που βιώνουν μεγάλη ανάπτυξη και εξετάζει τη σημασία των τάσεων αυτών για το εργατικό δυναμικό. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του LinkedIn, η έρευνα καταγράφει τις 15 κορυφαίες θέσεις εργασίας που έχουν προκύψει τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τις δεξιότητες που συνδέονται μοναδικά με αυτές.

Η σημασία των αποτελεσμάτων

Σε αυτό το στάδιο, το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού δεν απασχολείται στον αναδυόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί στη συνέχεια. Η τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτήσει από ολόκληρο το εργατικό δυναμικό να μάθει νέες δεξιότητες, είτε πρόκειται για να συμβαδίσει με έναν υπάρχοντα ρόλο, είτε για να ακολουθήσει μια νέα σταδιοδρομία ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης. Με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τύπους ρόλων που επηρεάζονται περισσότερο από τις ραγδαίες αλλαγές, η έρευνα στόχο έχει να ενημερώσει τους νέους επαγγελματίες και τις εταιρείες για να είναι σε θέση να προετοιμαστούν για τον νέο κόσμο της εργασίας.

Τα αποτελέσματα – Οι τάσεις Εργασίας στις ΗΠΑ κατά το 2020

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα δεδομένα (Data) και η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) συνεχίζουν να διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον. Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις επαγγελμάτων του 2020 ήταν:

1. Η επιστήμη δεδομένων (data science) άρχισε να κυριαρχεί στον επαγγελματικό τομέα. Οι επιστήμονες δεδομένων παίρνουν όλο και περισσότερες ευθύνες στον επαγγελματικό τομέα, και αντικαθιστούν παραδοσιακούς στατιστικολόγους σε τομείς όπως την ασφάλιση.
2. Η αύξηση ασφαλιστικής κάλυψης στον τομέα της ψυχικής υγείας δημιουργεί ζήτηση για επαγγελματίες συμπεριφοριακής υποστήριξης.
3. Η μηχανική επιστήμη βρίσκεται ακόμη στο προσκήνιο
Η μηχανική δεν είναι ένα νέο επάγγελμα ή τομέας, αλλά οι μηχανικοί ρόλοι σε όλους τους τομείς εξακολουθούν να σημειώνουν τεράστια ανάπτυξη. Πάνω από το 50% του φετινού καταλόγου αποτελούν μέρος ρόλων που σχετίζονται με τη μηχανική ή τομείς της, ενώ για πρώτη φορά, εμφανίζεται και η ρομποτική στην λίστα επαγγελμάτων.
4. Η διαδικτυακή μάθηση ήρθε για να μείνει.
Δεδομένα δείχνουν την συνεχή αναζήτηση ταλέντου για αυτό τον τομέα.
5. Ο τομέας της τεχνολογίας βασίζεται έντονα στις κοινωνικές δεξιότητες
Τέτοιες δεξιότητες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένες ρουτίνες.
6. Η αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύεται με τεχνητή νοημοσύνη
Οι επενδύσεις στον τομέα της μεταφοράς αντανακλώνται στην ζήτηση επιστημόνων ρομποτικής και δεδομένων.
7. Η κατ΄ οίκον εργασία γίνεται προτεραιότητα για τους νέους επαγγελματίες
 
Τα 15 αναδυόμενα επαγγέλματα της χρονιάς στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την έρευνα τα 15 επαγγέλματα που φαίνεται να προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης και πρόσληψης επιστημόνων στις ΗΠΑ είναι τα ακόλουθα:
 
 1. Ειδικός τεχνητής νοημοσύνης
Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική εκμάθηση έχουν πλέον γίνει συνώνυμά με την καινοτομία. Τα τελευταία 4 χρόνια, η ζήτηση για επαγγελματίες του τομέα έχει αυξηθεί 74%.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, εκπαίδευση, ηλεκτρονικά
 
 1. Μηχανικός ρομποτικής
Ο τομέας της ρομποτικής μεγαλώνει με μεγάλη ορμή και ταχύτητα. Ένας μηχανικός ρομποτικής είναι χρήσιμος σε ένα φάσμα εργασιών, όπως την κτίση εικονικών αλλά και υλικών ρομπότ.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, αυτοματοποίηση, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία
 
 1. Επιστήμονας Δεδομένων
Η αύξηση ζήτησης σε αυτό το επαγγελματικό πεδίο ίσως να οφείλεται στην εξέλιξη της στατιστικής και την μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημαϊκές έρευνες.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, εκπαίδευση, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Full stack Engineers
A full stack developer: μηχανικός που μπορεί να χειριστεί όλη τη δουλειά των βάσεων δεδομένων, των διακομιστών, της μηχανικής συστημάτων και των πελατών.
Παρόλο που δεν αποτελεί καινούργιο επάγγελμα, οι full stack μηχανικοί πληροφορικής είναι ένα χρήσιμο προσόν για οποιαδήποτε εταιρία. Αποτελούν τους μηχανικούς πληροφορικής οι οποίοι μπορούν να χειριστούν όλες τις εργασίες βάσεων δεδομένων, διακομιστών, μηχανικής συστημάτων και πελατών.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, εκπαίδευση, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Μηχανικός αξιοπιστίας ιστότοπου
Αυτοί οι επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών που όλοι χρησιμοποιούμε στα τηλέφωνα μας.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, εκπαίδευση, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά
 
 1. Ειδικός επιτυχίας για τους πελάτες
Υπεύθυνοι για την άμεση και ευθύ υποστήριξη πελατών, μέσα από πλήρη κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, και άψογη διαχείρισή πελατειακών σχέσεων.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, μάρκετινγκ και διαφήμισή, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Αντιπρόσωπος ανάπτυξής πωλήσεων
Ένα αναγκαίο επάγγελμα σε όλους τους τομείς για την εύρεση πελατών και την διατήρηση των εμπορικών σχέσεων.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων
 
 1. Μηχανικός δεδομένων
Τα δεδομένα έχουν πλέον γίνει στο μεγαλύτερο προσόν κάθε εταιρίας. Η δημιουργία υποδομών για την οργάνωση δεδομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας
 
 1. Ειδικός συμπεριφοριακής υγείας
Η αύξηση ασφαλιστικής κάλυψης στον τομέα της ψυχικής υγείας δημιουργεί ζήτηση για επαγγελματίες συμπεριφοριακής υποστήριξης. Σπουδές και ειδικεύσεις σε όλους τους τομείς είναι αποδεκτές για αυτό το επάγγελμα, μετά από εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – ψυχική υγεία, δημόσια υγεία, οικογενειακές υπηρεσίες, εκπαίδευση, διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
 
 1. Ειδικός κυβερνασφάλειας
Η σημαντικότητα του επαγγέλματος εξηγείται από την ανάγκη κάθε εταιρίας για πλήρη ασφάλεια δεδομένων.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν - Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες άμυνας, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 
 1. Back End προγραμματιστής (Back End Developer: a person working on server-side technologies)
Αυτό το επάγγελμα είναι βασικό για όποια εταιρία χτίζει την ψηφιακή της ιδιοκτησία.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, μάρκετινγκ και διαφήμισή, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Διευθυντής εσόδων (Chief Revenue Officer)
Ένας νέος βασικός ρόλος, υπεύθυνος για την διαχείρισή και εξασφάλισή εσόδων, μετά από στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, μάρκετινγκ και διαφήμισή, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Μηχανικός cloud
Η χρήση υπολογιστικού cloud μεταμόρφωσε το πεδίο και επέτρεψε σε εταιρίες να χτίσουν προϊόντα χωρίς να χρειάζονται τους δικούς τους διακομιστές.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1.  Προγραμματιστής JavaScript
Το JavaScript είναι πλέον ένα από τις 5 πιο περιζήτητες δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας.
Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία
πληροφοριών, μάρκετινγκ και διαφήμισή, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 
 1. Product Owner
Αντιπροσωπεύει όλους τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Μεγαλύτεροι τομείς που προσλαμβάνουν – Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογία πληροφοριών, μάρκετινγκ και διαφήμισή, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και υγεία, ασφάλιση κ.α.
 
Πηγή: LinkedIn U.S. Emerging Jobs Report, https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_U.S._FINAL.pdf