Προετοιμασία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης για τις Παγκύπριες εξετάσεις Πρόσβασης 2024

Επικαιροποιημένο κείμενο 16/02/2024

Μέ την έκδοση του Οδηγού Εξετάσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υ.Π.Α.Ν. (τόμος Α) έχει ανακοινώσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2024. Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://ksa.schools.ac.cy ) από την Πέμπτη 7 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα αποδέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων για ακόμη πέντε (5) ημερολογιακές μέρες. Τονίζεται ότι, μετά και την παρέλευση των πέντε (5) επιπρόσθετων ημερολογιακών ημερών, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Τι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι υποψήφιοι
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάσουν τα επίσημα στοιχεία και τις επιλογές των Τμημάτων σπουδών που επιθυμούν να δηλώσουν στην αίτηση τους. Χρειάζεται προσοχή τόσο στο τεχνικό διαδικαστικό μέρος της διαδικασίας αλλά και στις ίδιες τις πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τις σχολές που θέλει κάθε υποψήφιος/α να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στα δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας. Ένα λάθος ή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει τον/την υποψήφιο/α σε μια σχολή που πιθανόν να μην επιθυμεί και σύντομα να την εγκαταλείψει ή / και στην αδυναμία διεκδίκησης θέσης σε κάποιο τμήμα αν δεν δηλωθούν τα σωστά μαθήματα και πλαίσια πρόσβασης.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να καταγράψουμε ότι ένας αριθμός εισαχθέντων στις διάφορες δημόσιες σχολές Κύπρου και Ελλάδας αποχωρεί στη συνέχεια, γιατί διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα σπουδών ή ακόμη και το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών που επέλεξε δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά τους ενδιαφέροντα ή δυνατότητες. Επιπρόσθετα αριθμός ενδιαφερομένων διαπιστώνουν την περίοδο Ιουλίου, κατά την υποβολή του μηχανογραφικού για τις επιλογές των ΑΕΙ της Ελλάδας, ότι κάποιες σημαντικές επιλογές που θα ήθελαν να δηλώσουν και να διεκδικήσουν θέση, δεν υπάρχουν ως επιλογές για τους ίδιους καθώς δεν είχαν δηλώσει τα απαραίτητα μαθήματα και πλαίσια για τις Παγκύπριες Εξετάσεις στην αρχική αίτηση Μαρτίου.

Αξιοποίηση του www.eschoolcounselor.com και του διαδραστικό εργαλείου έρευνας "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." ως βοήθημα προετοιμασίας για τη συμπλήρωσης της αίτησης

Αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητη διαδικασία λοιπόν, για όλους τους μαθητές, η σωστή προεργασία πριν την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου για την εξεύρεση όλων των στοιχείων που απαιτούνται και η πραγματοποίηση σωστής και ενδελεχούς έρευνας για εξεύρεση των σχολών σπουδών στις οποίες έχουν πρόσβαση ώστε να γίνει σωστή επιλογή τους και να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι, μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδραστικό εργαλείο "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." το οποίο διαθέτει το www.eschoolcounselor.com για να δημιουργήσουν σχετικό πίνακα με τις διαθέσιμες επιλογές Τμημάτων Σπουδών στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας και να κάνουν την απαραίτητη έρευνα. Σημειώνεται ότι, το διαδραστικό δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα προσβάσιμων σχολών των ΑΑΕΙ, μέσω της εντολής "PDF" ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να σημειώνουν τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν ή τους προκαλούν την προσοχή.

Ακολούθως είναι απαραίτητο να συλλέξουν πληροφορίες για κάθε τμήμα μέσα από οδηγούς σχολών ή/και τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων (ενσωματώνονται στον πίνακα του διαδραστικού εργαλείου) ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο σπουδών, τη διασύνδεση με άλλα επιστημονικά πεδία ή αντικείμενα, τα κύρια μαθήματα διδασκαλίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους χώρους εργασίας αλλά και τα άλλα σημαντικά στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα και την τοποθεσία του κάθε τμήματος σπουδών
Τέλος, πριν την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση επιβάλλεται η ολοκληρωμένη διερεύνηση όλων των επιλογών κάθε υποψήφιου/ας και η καταγραφή των επιλεγόμενων μαθημάτων και πλαισίων πρόσβασης που θα προσφέρουν τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στα Δημόσια ΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας που τον/την ενδιαφέρουν στο βοήθημα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων το οποίο μπορείτε να βρείτε στο τέλος του παρόντος άρθρου.

Χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε τα λάθη
 
Πριν λοιπόν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία, είναι χρήσιμο και σημαντικό να συζητήσετε με τους γονείς, τους καθηγητές ΣΕΑ του σχολείου σας και όποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης υπάρχει στον περίγυρό σας, που να γνωρίζει τι γίνεται σήμερα στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και το πιο σημαντικό, γιατί μετά την κατάθεση του δελτίου δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο για διορθώσεις.
Όπως τονίζεται πολύ χαρακτηριστικά στον οδηγό εξετάσεων της Υπηρεσίας Εξετάσεων για τις Π.Ε.Π. «τυχόν λάθη ή αβλεψίες σχετικά με τις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των ΑΑΕΙ στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος που υπέβαλε την αίτηση».

Ως αποτέλεσμα κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει, στα πλαίσια της απαιτούμενης προεργασίας, να επεξεργαστεί προσεκτικά τα δεδομένα και τις επιλογές που του/της προσφέρονται στο μηχανογραφικό πριν κατασταλάξει ως προς τις ακαδημαϊκές επιλογές του/της, γιατί σε έναν μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση θα καθορίσει και την μετέπειτα πορεία και επιτυχία. Άλλωστε, στόχος και κλειδί για την επιτυχία αποτελεί η επιλογή/ες που συνάδουν με τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου/ας καθώς η ενασχόληση με αυτά θα αποτελέσει και το κίνητρο για την μεγάλη και συνεχή προσπάθεια που απαιτείται.

Στις ενότητες "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" και "FAQ" του διαδραστικό εργαλείου "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π.Ε.Π." μπορείτε να βρείτε πολύ χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και το μηχανογραφικό Κύπρου και Ελλάδας. Παράλληλα μπορείτε να αξιοποιήσετε τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους στις ονομασίες των Σχολών Σπουδών οι οποίες οδηγούν στις ηλεκτρονικές σελίδες των Πανεπιστημίων για να διερευνήσετε σημαντικές πληροφορίες όσο αφορά το κύριο αντικείμενο μελέτης του κάθε προγράμματος και των προοπτικών που διαθέτει για το μέλλον, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη δυνατότητα παρακολούθησης μέρους των σπουδών σε άλλο Κράτος της ΕΕ κ.ο.κ. Τέλος μπορείτε να αξιοποιήσετε το ειδικό Google map που θα βρείτε στην ενότητα "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ" για να εντοπίσετε την τοποθεσία της κάθε σχολής στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Περιορισμοί στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες εξετάσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα Μαθήματα Πρόσβασης στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα Πλαίσια Πρόσβασης τα οποία περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Ταυτόχρονα θα συμπληρώσουν τα Τμήματα σπουδών στα οποία επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στο Μηχανογραφικό Κύπρου (επιλογές σπουδών στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας).

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, στην εν λόγω αίτηση Μαρτίου, οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρώσουν και τα αντίστοιχα Μαθήματα και Πλαίσια πρόσβασης που περιλαμβάνουν επιλογές σπουδών των ΑΑΕΙ Ελλάδας παρόλο που, σε αυτή την Α΄ φάση της διαδικασίας αίτησης, δεν θα δηλώσουν τα αντίστοιχα Τμήματα σπουδών Ελλάδας και τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση για τις συγκεκριμένες επιλογές που τους ενδιαφέρουν (τα συγκεκριμένα τμήματα θα δηλωθούν στη Β΄ φάση αίτησης κατά τον μήνα Ιούλιο).

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη των προσφερόμενων επιλογών των ΑΑΕΙ Ελλάδας έτσι που, στην παρούσα Α΄ φάση της διαδικασίας, να συμπληρωθούν ολοκληρωμένα και ορθά όλα τα αναγκαία μαθήματα και πλαίσια πρόσβασης που συσχετίζονται με συγκεκριμένες επιλογές σπουδών των υποψηφίων στα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Σε αυτή τη διεργασία οι υποψήφιοι θα πρέπει, επιπρόσθετα, να λάβουν υπόψη και τον περιορισμό που υπάρχει για το Μηχανογραφικό των ΑΑΕΙ Ελλάδας, με βάση τον οποίο, έχουν δικαίωμα επιλογής Τμημάτων σπουδών στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας από ένα (1) και μόνο Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.).

Για παράδειγμα, υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν θέση σε σχολές της Ελλάδας που περιλαμβάνονται στα πλαίσια 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19 και 27, θα πρέπει να μελετήσουν σωστά τα δεδομένα και τις προτεραιότητες τους όσο αφορά τις σχολές σπουδών στο μηχανογραφικό της Ελλάδας καθώς σχολές των αντίστοιχων αντικειμένων περιλαμβάνονται σε πέραν τους ενός (1) Επιστημονικού Πεδίου (1,2,3,4). Με βάση λοιπόν τις προτεραιότητες που θα θέσουν ως το ποιος συνδυασμός τμημάτων τους ενδιαφέρουν περισσότερο, θα πρέπει να επιλέξουν εκείνο το Ε.Π. το οποίο καλύπτει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχουν θέσει. Θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι ο Βαθμός Κατάταξης που θα εξασφαλίσουν για το Μηχανογραφικό Ελλάδας θα αποτελείται από το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης τα οποία συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Η σειρά προτίμησης και το τμήμα εισαγωγής

Πολλοί μαθητές έχουν την εντύπωση ότι, δηλώνοντας μια σχολή σε υψηλότερη θέση στην αίτηση τους, σε σχέση με άλλο υποψήφιο, αποκτούν ταυτόχρονα πλεονέκτημα στη διεκδίκηση θέσης στο συγκεκριμένο Τμήμα Σπουδών. Για αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παράγοντας που επηρεάζει την κατανομή μιας θέσης ανάμεσα στους υποψηφίους που θα δηλώσουν συγκεκριμένο Τμήμα Σπουδών αφορά το σύνολο του Βαθμού Πρόσβασης στο Πλαίσιο Πρόσβασης Κύπρου και αντίστοιχα ο Βαθμός Κατάταξης στο Επιστημονικό Πεδίο Ελλάδας όπου ο υποψήφιος διεκδικεί την είσοδο του στο συγκεκριμένο Τμήμα επιλογής.

Αν για παράδειγμα δυο υποψήφιοι κατέχουν την ίδια βαθμολογία, θα εισαχθούν και οι δύο ασχέτως εάν ο ένας υποψήφιος την έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή και ο άλλος υποψήφιος ως έβδομη επιλογή (δεδομένου φυσικά ότι ο 2ος υποψήφιος του παραδείγματος μας δεν έχει ήδη εξασφαλίσει μία από τις πρώτες έξι – 6 επιλογές που κατέγραψε στο μηχανογραφικό αίτησης).

Ως αποτέλεσμα, η βασική αρχή με την οποία κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τη σειρά προτίμησης των Σχολών που τον ενδιαφέρουν να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει θέσης είναι με βάση τη σειρά του πραγματικού ενδιαφέροντος του για επιτυχία και φοίτηση στα ΑΑΕΙ. Για το λόγο αυτό, η σειρά προτεραιότητας που θα δηλωθεί στο μηχανογραφικό δεν πρέπει να επηρεάζεται από σκέψεις ή φόβο για πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία των υποψηφίων συγκρίνοντας με τις βαθμολογίες προηγούμενων χρόνων καθώς τα δεδομένα κάθε σειράς εξετάσεων των τελευταίων χρόνων διαφοροποιούνται σε σειρά παραγόντων.

Στην τελική οι επιλογές σπουδών πρέπει να γίνονται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων:
  
α) Ενδιαφέροντα και κλίση στα κύρια μαθήματα και το αντικείμενο σπουδών,
β) δυνατότητες του υποψηφίου για να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες και το βαθμό δυσκολίας ενός προγράμματος σπουδών
γ) Ενδιαφέρον και προοπτικές για μεταπτυχιακές σπουδές και την αγορά εργασίας και τα πιθανά επαγγέλματα που συνδέονται με τις επιλεγόμενες σπουδές,
δ) Περιοχή όπου βρίσκεται το επιλεγόμενο τμήμα, σε σχέση με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου καθώς ο χρόνος και τα μέσα μετάβασης στην περιοχή ενός Πανεπιστημίου μπορεί να είναι αντικείμενο δυσκολίας για κάποιους υποψήφιους. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το μέγεθος της πόλης, η ευκολία στην εξασφάλιση κατοικίας κ.α. Συνυπολογίστε, επίσης, στις επιλογές σας τον παράγοντα «κόστος σπουδών», καθώς η φοίτηση σε τμήμα εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας επιβαρύνει την οικογένεια του υποψηφίου με ένα επιπλέον κόστος κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα 4-5 χρόνια σπουδών.

Γενικά κάθε υποψήφιος/ α πρέπει να γνωρίζει ότι:
 
1. Έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται όσο συχνά θέλει την ιστοσελίδα και να τροποποιεί το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο μέχρι την οριστικοποίησή του και τηρώντας πάντα το σχετικό χρονοδιάγραμμα για έγκυρη υποβολή αίτησης στις Π.Ε.Π..
2. Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού πρέπει να γίνει μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει θέσει η Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΑΝ για την οριστική υποβολή της αίτησης. Μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση μηχανογραφικού δελτίου για οποιονδήποτε λόγο.
3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση και να εισαχθεί σε τμήμα σπουδών για το οποίο δεν δήλωσε προτίμηση. Αν με το σύνολο του βαθμού πρόσβασης/ κατάταξης του/της εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει πιο ψηλά στον κατάλογο των προτιμήσεων που έχει καταγράψει στην αίτηση του/της.
4. Κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να δηλώσει Τμήμα σπουδών σε ΑΑΕΙ της Ελλάδας το ερχόμενο καλοκαίρι αν δεν δηλώσει το αντίστοιχο Πλαίσιο Πρόσβασης στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένο τμήμα, στην αίτηση των Π.Ε.Π. στην αίτηση Μαρτίου.
5. Η περίοδος πληρωμής των εξεταστικών τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2024 θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων αίτημα για εκπρόθεσμη πληρωμή τελών ή αίτημα για απαλλαγή τελών ή αίτημα για επιστροφή τελών λόγω απαλλαγής, για ακόμη πέντε (5) ημερολογιακές μέρες. Τονίζεται ότι, μετά και την παρέλευση των πέντε (5) επιπρόσθετων ημερολογιακών ημερών, κανένα αίτημα για εκπρόθεσμη πληρωμή τελών ή για απαλλαγή τελών ή για επιστροφή τελών λόγω απαλλαγής, δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και πληρωμής των εξεταστικών τελών καθώς και για τις ακριβείς ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (www.moec.gov.cy).

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι σημαντικό για κάθε υποψήφιο να μελετήσει αναλυτικά την έκδοση της ΥΣΕΑ με τα Πλαίσια Πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2024 για να επιβεβαιώσει επίσημα τα απαραίτητα Πλαίσια που χρειάζεται να δηλώσει στην αίτηση του.

Εκ μέρους όλης της επιστημονικής ομάδας του eSchoolCounselor ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους κάθε επιτυχία.


Ανακοίνωση Υπηρεσίας Εξετάσεων:  

Οδηγοί Εξετάσεων με όλες τις πληροφορίες για τις ΠΕΠ 2024: Οδηγοί Εξετάσεων (moec.gov.cy) 

Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Ε.Π. 2024: ypp16661b.pdf

'Εκδοση ΥΣΕΑ με τα Πλαίσια Πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2024: plaisia_prosvasis_2024-(1).pdf

Βοήθημα Οδηγού ΠΕΠ 2023 για καταγραφή των στοιχείων της αίτησης: 

Βοηθητικοί πίνακες για την διεξαγωγή έρευνας για τις Π.Ε.Π.: