Πώς προετοιμάζομαι για την αγορά εργασίας;

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, υπό την έννοια ότι προετοιμάζει τους φοιτητές για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλήγει σε τίτλους σπουδών που ανταποκρίνονται άλλες φορές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και άλλες φορές σε ένα εύρος επαγγελμάτων.

Με την αποφοίτησή τους, οι νέοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα, καθώς το πτυχίο τους έχει συγκεκριμένο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, η περίοδος μετάβασης των νέων γενεών από την εκπαίδευση στην απασχόληση επιμηκύνθηκε, σε σύγκριση με την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των προηγούμενων γενεών. Επιπλέον οι απαιτήσεις για την επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα έχουν μεγαλώσει καθώς οι γνώσεις που οι νέοι αποκτούν από τις σπουδές τους είναι μεν σημαντικές και απαραίτητες αλλά ο κατάλογος των απαιτήσεων πλαισιώνεται πλέον με μια σειρά από σημαντικές δεξιότητες οι οποίες βρίσκονται μάλιστα πιο ψηλά από πλευράς εργοδοτησιμότητας και αξίας για την επαγγελματική βιωσιμότητα και επιτυχία.

Διαχειρίζομαι τη σταδιοδρομία μου, ένα νέο μοντέλο καριέρας
Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει νέες μορφές απασχόλησης και ένα νέο μοντέλο καριέρας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ανεξαρτησία και επιχειρηματική νοοτροπία.

Η ευθύνη διαχείρισης της σταδιοδρομίας μετατίθεται όλο και περισσότερο στο άτομο, το οποίο συχνά καλείται να αναζητά τρόπους δια βίου μάθησης, να βελτιώνει τις δεξιότητές του, να προωθεί αποτελεσματικά τον εαυτό του, να ενημερώνεται για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, να δικτυώνεται κ.ά.

Η καλλιέργεια μιας δέσμης δεξιοτήτων κρίνεται όλο και πιο σημαντική καθώς συμβάλλουν στην προσωπική μας ολοκλήρωση και ανάπτυξη, στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση μεταβάσεων.
Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες τείνουν να αυξάνουν την απασχολησιμότητα. Πρόκειται για δεξιότητες που αποκτώνται σε μια θέση ή ένα πλαίσιο (επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό) και μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλο πλαίσιο ή θέση. Τέτοιες μεταβιβάσιμες δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας είναι:

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Αναφέρονται στη δεξιότητά σου να ακούς και να παρατηρείς προκειμένου να κατανοείς πραγματικά, να συζητάς, να μεταφέρεις αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες σου προφορικά ή γραπτά, να συσχετίζεις και να εκφράζεις ιδέες με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να αξιοποιείς στρατηγικές και δεξιότητες για να συνεργαστείς με τους άλλους, να πείθεις ή να επηρεάζεις, να ενθαρρύνεις για συμμετοχή, να διαπραγματεύεσαι, να δίνεις και να παίρνεις.

Ευελιξία/ προσαρμοστικότητα
Αναφέρεται στη δεξιότητά σου να προσαρμόζεσαι σε αλλαγές και σε νέα δεδομένα, να προσαρμόζεις τα σχέδιά σου και αν χρειαστεί και τους στόχους σου και να αξιοποιείς τις νέες πληροφορίες και τις καταστάσεις με τρόπο δημιουργικό.

Δημιουργικότητα
Αναφέρεται στη δεξιότητά σου να μπορείς να σκεφτείς πέραν του συνηθισμένου. Για να είσαι δημιουργικός/ή θα πρέπει να μπορείς να ανακαλύπτεις νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης και τρόπους με τους οποίους γίνονται τα πράγματα.

Ομαδικότητα
Αναφέρεται στη δεξιότητά σου να μπορείς να λειτουργείς ομαλά και αποτελεσματικά σε συνεργασία με τους συναδέλφους σου. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά από άλλες δεξιότητες, όπως το να μπορείς να ενθαρρύνεις και να εμπνέεις τα άλλα μέλη της ομάδας, να συνθέτεις, να συμβιβάζεις και κάποιες φορές να βάζεις στην άκρη το «εγώ» του, να διαθέτεις επικοινωνιακές και άλλες διαπροσωπικές δεξιότητες όπως η διαπραγμάτευση, η επιρροή και η κατανόηση.

Διαχείριση κρίσεων
Αναφέρεται στην δεξιότητά σου να μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με το να ενεργήσεις γρήγορα. Συγκεκριμένα να είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τι προκάλεσε την εκάστοτε κρίση, να την περιορίσεις και τελικά να την επιλύσεις με τη λιγότερη δυνατή ζημιά.

Αναλυτική σκέψη
Αναφέρεται στη ικανότητά σου να οργανώνεις και να συνθέτεις ένα ικανό πλήθος από πληροφορίες και να εξαγάγεις συμπεράσματα. Είναι μια νοητική διεργασία με την οποία μπορείς να αναλύεις, να συγκρίνεις δεδομένα, βασιζόμενος στη χρήση λογικών κανόνων και τεκμηριώνοντας τις απόψεις σου με επιχειρήματα. Κατά τη διαδικασία της αναλυτικής σκέψεις, η αναζήτηση της αλήθειας στηρίζεται σε επιστημονικές αλήθειες, νόμους και γενικά σε αντικειμενικά στοιχεία.

Διαχείριση χρόνου
Αναφέρεται στην ικανότητα που σε βοηθά να έχεις τον έλεγχο της ζωής σου. Αν αναβάλλεις και χάνεις ώρα σε ασήμαντα θέματα, τότε νοιώθεις εκτός προγράμματος, χάνεσαι στις εργασίες και το διάβασμα και νοιώθεις ότι μένεις πίσω. Ο χαμένος χρόνος δεν μπορεί να ξανακερδηθεί!

Επίλυση προβλημάτων
Αναφέρεται στην ικανότητα να αξιολογείς καταστάσεις, να εντοπίζεις προβλήματα, να εξετάζεις τρόπους επίλυσής τους και να επιλέγεις τον πλέον κατάλληλο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση μακροπρόθεσμων συνεπειών, καθώς και τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την επίλυση του προβλήματος.

Είναι καλό να προβάλλεις τις δεξιότητες που διαθέτεις, μέσα από το βιογραφικό σου ή σε μια συνέντευξη πρόσληψης και να προσπαθείς να αναπτύσσεις εκείνες τις δεξιότητες που δεν έχεις.

Επιπλέον πληροφορίες για τις βασικές δεξιότητες μπορείς να δεις παρακολουθώντας βίντεο για κάθε βασική δεξιότητα δια βίου μάθησης στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video.

Προσαρμογή από: Πύλη «Σπουδα…Ζω!» – spoudazw.eoppep.gr