Ερευνώ τον κόσμο της εργασίας σχεδιάζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία

Η έρευνα για την αγορά εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον καταρτισμό του ατομικού σχεδίου σταδιοδρομίας και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μας μέλλον. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτή το «eschoolcounselor» προσφέρει μια μεγάλη σειρά περιγραφών επαγγελμάτων τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε με διάφορα κριτήρια στην ενότητα «Ο Κόσμος της Εργασίας». Μπορείτε, π.χ., να κάνετε αλφαβητική αναζήτηση, κατά επιστημονική περιοχή ή την οικογένεια επαγγελμάτων αλλά και να διερευνήσετε άμεσα συγκεκριμένο επάγγελμα που σας ενδιαφέρει. Στην συγκεκριμένη ενότητα του εργαλείου του «eschoolcounselor» μπορείτε επίσης να βρείτε και να μελετήσετε βίντεο από τον ΕΟΠΠΕΠ Ελλάδας μέσα από τα οποία θα βρείτε συνεντεύξεις με επαγγελματίες αλλά και εικόνες από χώρους εργασίας για τα διάφορα επαγγέλματα.

Παράλληλα με τη χρήση του «eschoolcounselor», μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τα υφιστάμενα εργασιακά δεδομένα της Κύπρου μέσα από την επεξεργασία των δημοσιεύσεων θέσεων εργασίας. Τις εν λόγω δημοσιεύσεις μπορείτε να τις βρείτε ηλεκτρονικά σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες ή στον καθημερινό τύπο.

Η σύνδεση της προσωπικότητας μας με την επιτυχία στην άσκηση ενός επαγγέλματος

Σύμφωνα με την Επαγγελματική Συμβουλευτική, διάφορες επιστημονικές θεωρίες έχουν συνδυάσει επιμέρους προσωπικότητες, προτιμήσεις, κλίσεις, ενδιαφέροντα, ταλέντα, ικανότητες και δεξιότητες ανθρώπων με την επιτυχή άσκηση σε διάφορα επαγγέλματα. Η πλέον διαδεδομένη και αποδεκτή διεθνώς θεωρία του Τζον Χόλλαντ (Holland, J. (1959) υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος διακρίνεται για ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και ότι αυτά μπορούν να τον/ την βοηθήσουν να εργαστεί με επιτυχία σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελμάτων τα οποία απαιτούν τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες αυτές για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων απασχόλησης. Στο πλαίσιο της θεωρίας διευκρινίζεται, επίσης, ότι κάθε άνθρωπος είναι περισσότερο συμβατός για μια σειρά από συναφή επαγγέλματα αλλά και, ταυτόχρονα, ικανός για περισσότερα από ένα επαγγέλματα.

Πως αξιοποιώ τις πληροφορίες που θα βρω για τα διάφορα επαγγέλματα

1. Ξεκινήστε με την εξέταση των προσωπικών σας χαρακτηριστικών, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων σας.  Γνωρίζοντας σε τι είστε καλοί και τι σας ενδιαφέρει μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη επιλογή σταδιοδρομίας. Στις περιγραφές επαγγελμάτων αλλά και σε πολλές αγγελίες θέσεων εργασίας μπορείτε να βρείτε στοιχεία για το τι θεωρείτε ως σημαντικό από άποψης δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών για την εργοδότηση και την επιτυχία σε ένα επάγγελμα.  Όταν βρείτε μια δουλειά που ταιριάζει με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας είναι πιο πιθανό να νοιώθετε πιο πλήρεις και επιτυχημένοι, κάτι που και οι εργοδότες σας είναι πολύ πιθανό να παρατηρήσουν μέσα από την συμμετοχή και την αποδοτικότητα σας.

2. Μόλις αναγνωρίσετε ποιες θέσεις εργασίας ή τομείς σταδιοδρομίας ταιριάζουν με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας, ερευνήστε και μάθετε περισσότερα για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στην αγορά εργασίας. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε στα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εξειδικευμένα έντυπα ή/ και ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέσεις εργασίας από διάφορους εργοδότες. Οι πληροφορίες που θα αναζητήσετε και θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά περιλαμβάνουν:
  • Τον αναμενόμενο αριθμό θέσεων εργασίας: Μέσα από την μελέτη των προκηρύξεων των θέσεων εργασίας μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συνεχής αναζήτηση προσωπικού στον τομέα. Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε αν υπάρξει αυξητική τάση ή όχι.
  • Σε τι περιθώρια κυμαίνεται η μισθοδοσία στον τομέα εργασίας που με ενδιαφέρει; Μπορώ με το ύψος της μισθοδοσίας στον τομέα της επιλογής μου να αποκτήσω τον τρόπο ζωής που θέλω για μένα;
  • Πληροφορίες για το περιβάλλον και τα αντικείμενα εργασίας: Καταγράψετε προσεκτικά το περιβάλλον και τα αντικείμενα εργασίας και ταυτόχρονα διερωτηθείτε: «Μου αρέσει να δουλεύω με άτομα ή μηχανές;  Υπάρχει ανθυγιεινές συνθήκες, κίνδυνος ή δύσκολα ωράρια εργασίας;»
  • Γνώση, δεξιότητες και πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα που αναπτύσσονται στον εργασιακό τομέα: Τι γνώσεις και εκπαίδευση αναζητείτε για εργοδότηση στον τομέα; Μήπως αυτό φαίνεται σαν μια καριέρα που ταιριάζει με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά μου;
  • Σχετικές θέσεις εργασίας και κατάρτιση: Υπάρχουν άλλες θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούν παρόμοιες δεξιότητες;  Θα μπορούσαν αυτές οι θέσεις εργασίας να αποτελέσουν ένα εφεδρικό ή προσωρινό σχέδιο ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας;
Η γνώση των πιο πάνω πληροφοριών μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την επιλογή της σταδιοδρομίας ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει σε:
  • Συμπλήρωση / διεκπεραίωση αιτήσεων εργασίας,
  • Συνεντεύξεις για εξεύρεση θέσης εργασίας αλλά και
  • Να διερευνήσετε την πιθανότητα μετάβασης σε ένα νέο τομέα ή εταιρία εργασίας, ή για να εξετάσετε την πιθανότητα διεκδίκησης αύξησης των απολαβών σας στην υφιστάμενη σας θέση εργασίας.
Μέσα από τη διερεύνηση, τη μελέτη και τη σύγκριση διαφόρων πληροφοριών μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα εργασιακά δεδομένα στον τομέα ενδιαφέροντος ή της εργασίας μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τη δική μας θέση σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ανάλογα να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις όσο αφορά το επαγγελματικό μας μέλλον. Οι πληροφορίες αυτές, μπορούν επίσης να μας ενισχύσουν στη συμπλήρωση αιτήσεων ή και συνεντεύξεων εργοδότησης αλλά και να αποτελέσουν μέρος ενός εναλλακτικού πλάνου ή μετάβασης.

Έχοντας την εμπειρία σε μια περιοχή σταδιοδρομίας έχουμε τη δυνατότητα αλλαγής εργασίας ή μετάβασης σε ένα άλλο τομέα μεταφέροντας υφιστάμενες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες. Μπορούμε, επίσης, να ανακαλύψουμε το είδος ή/και επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την επαγγελματική μας εξέλιξη στην τρέχουσα ή σε μια διαφορετική θέση εργασίας. Η ουσία βρίσκεται στην ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη γνώση των δεδομένων. Δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν για να καταλήξουμε σε μια ενημερωμένη απόφαση για το γνωσιολογικό και επαγγελματικό αντικείμενο της επιλογής μας και, ακολούθως, την πορεία της σταδιοδρομίας μας.

Κώστας Ιερείδης, Σχολικός Σύμβουλος

Προσαρμογή από www.illinoisworknet.com