Το νόημα της εργασίας ως παράγοντας κλειδί για επαγγελματική επιτυχία

Όταν το άτομο συνδυάζει την εργασία του με το πλαίσιο αξιών και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του έχει τη δυνατότητα να βρει στην άσκηση της ένα «σκοπό» ζωής. Ως αποτέλεσμα αυτό του προσδίδει προσωπικό «νόημα» προσφέροντας ικανοποίηση και ενδυναμώνοντας τη θέληση για την μέγιστη επένδυση στην εργασία.

Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντική απόφαση στη ζωή του κάθε ατόμου και για να είναι σωστή θα πρέπει να ταυτίζεται με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα αλλά και το σύστημα αξιών του ατόμου. Η εργασία αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου καθώς πέραν της βιοποριστικής σημασίας αποτελεί αναγκαία δραστηριότητα για κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας. Κάθε άτομο που βιώνει θετικά την εργασία του προσθέτει στην προσωπική του ευχαρίστηση και την ενίσχυση της εικόνας που έχει για τον εαυτό του. Η φύση κάθε επαγγέλματος ενεργεί ως φίλτρο και έτσι κάθε άτομο που διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσωπικότητας για την αποτελεσματική άσκηση του έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει και να βιώσει θετικά τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο χώρο εργασίας. Το γεγονός αυτό προσφέρει στο άτομο ικανοποίηση και αίσθημα ευχαρίστησης και επιτυχίας, στοιχεία που με τη σειρά τους ενδυναμώνουν τη θέληση για εμπλοκή και την μέγιστη επένδυση στην εργασία. Όταν το άτομο βρίσκει στην εργασία του ένα «σκοπό» ζωής, όταν καθοδηγείται από ένα δυνατό αίσθημα εσωτερικού προσανατολισμού σύμφωνα με το οποίο αντιλαμβάνεται τη δουλειά του ως μέσο για να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ή να προσφέρει, τότε η διαδικασία της εργασίας αποκτά ένα προσωπικό «νόημα» και επενεργεί ως εσωτερικό κίνητρο για επιτυχία.

Συνήθως η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται με τη γνώση αφού θεωρείται απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική άσκηση της αντίστοιχης εργασίας. Λίγοι όμως αναγνωρίζουν ότι για να υπάρχει διάρκεια στην αποτελεσματικότητα θα πρέπει να συνυπάρχει η συνέπεια και η μέγιστη προσπάθεια σε διαρκή βάση. Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προϋπάρχει αγάπη, ενδιαφέρον και θέληση για τις δραστηριότητες που το άτομο ασκεί καθώς όταν μια δραστηριότητα επαναλαμβάνεται χωρίς ισχυρό κίνητρο μπορεί να μετατραπεί σε αγγαρεία και μια «άψυχη» διαδικασία. Αποτελεί, λοιπόν, κλειδί για σταθερότητα και επαγγελματική επιτυχία να υπάρχει «νόημα» σε αυτό που κάνουμε πέραν της βιοποριστικής σημασίας. Νόημα το οποίο να συνδυάζεται με τις προσωπικές μας αξίες και κίνητρα. Στοιχεία που μας κινητοποιούν και μας οδηγούν στο να επιδιώκουμε να δίνουμε με τη θέληση μας τον καλύτερο μας εαυτό σε ότι πραγματοποιούμε. Μέσα από τη δημιουργική απασχόληση σε ένα επαγγελματικό τομέα που μας εκφράζει και μας εμπνέει ωριμάζουμε επαγγελματικά και γινόμαστε πιο εφευρετικοί, δημιουργικοί και παραγωγικοί οδηγώντας μας σε επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχία.

Μπορεί σε εποχές αβέβαιες και ψηλούς δείκτες ανεργίας όλα τα πιο πάνω να ακούγονται παράξενα, αποτελεί γεγονός όμως ότι η σημαντικότητα τους είναι διαχρονική και έχει πρακτική εφαρμογή σε κάθε πλαίσιο και εποχή. Αν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το λόγο ή τη σημασία για τον οποίο ασκεί το επάγγελμα της επιλογής του και αυτό συνάδει με το πλαίσιο αξιών και την προσωπικότητα του τότε έχει βρει το απαραίτητο και αναγκαίο κλειδί για επιτυχία. Η εργασία θα έχει για το συγκεκριμένο άτομο αποκτήσει νόημα για την ίδια του τη ζωή με αποτέλεσμα να τον κινητοποιεί, να τον εμπνέει και να τον βοηθά να βιώνει θετικά την καθημερινότητα. Στην αντίθετη περίπτωση όταν η εργασία δεν έχει νόημα μετατρέπεται σε αγγαρεία και υποχρέωση μεταφέροντας όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα στη ζωή του ατόμου.

Η επιλογή επαγγέλματος θα πρέπει, λοιπόν, να συνοδεύεται από την κατανόηση της συμβολής του σε κάτι ευρύτερο για μας και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Άλλωστε καμία διεργασία δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη καθώς είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου το οποίο ο κάθε άνθρωπος οφείλει να αναγνωρίσει και να αναζητήσει κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για το επαγγελματικό του μέλλον.

Κώστας Ιερείδης
Β.Δ., Καθηγητής Σ.Ε.Α.