Επιλογές σπουδών

Υπάρχει ένα πρόγραμμα για όλους


Ανεξάρτητα με τα ενδιαφέροντα σας, στην Κύπρο θα βρείτε ένα πρόγραμμα στα μέτρα σας. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως η Ιατρική, η Μηχανική, η Τεχνολογία, το Μάρκετινγκ, η Νομική, το Σχέδιο, η Εκπαίδευση, οι Επιχειρήσεις και πολλά άλλα.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος προσυπογράφει τη Διαδικασία της Μπολόνια για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αναγνώριση των προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, πολλά πανεπιστήμια του νησιού προσφέρουν προγράμματα διπλού πτυχίου, πλήρως διαπιστευμένα από πανεπιστήμια-εταίρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Αξιολόγηση διπλωμάτων

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων, επικοινωνήστε με το Κυπριακό Συμβούλιο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δίδακτρα και υποτροφίες

Συνολικά, τα πανεπιστημιακά δίδακτρα στην Κύπρο είναι χαμηλότερα από ισοδύναμα ιδρύματα στην ΕΕ και σε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εισδοχή

Τα πανεπιστήμια στην Κύπρο έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις εισόδου με τους ευρωπαίους ομολόγους τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ακαδημαϊκή χρονιά

Στους διεθνείς φοιτητές συστήνεται να φτάνουν και να εγγράφονται δύο με τρεις εβδομάδες νωρίτερα για να...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κόστος ζωής

Συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το κόστος ζωής στην Κύπρο είναι αρκετά λογικό. Ένα υψηλό βιοτικό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ